REKLAMA

133 mln EUR na promocję państw członkowskich UE


133 mln EUR – to kwota, którą Komisja Europejska w Rocznym Programie Prac na 2017 rok przeznacza na programy informacyjne i promocyjne wszystkich państw członkowskich. W tym: na programy proste 90 mln EUR oraz na programy multi 43 mln EUR.

REKLAMA

133 mln EUR – to kwota, którą Komisja Europejska w Rocznym Programie Prac na 2017 rok przeznacza na programy informacyjne i promocyjne wszystkich państw członkowskich. W tym: na programy proste 90 mln EUR oraz na programy multi 43 mln EUR.

Organizacje branżowe lub międzybranżowe, reprezentatywne dla danego sektora, a także organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, uznane przez państwa członkowskie, będą mogły pozyskać te środki na promocję produktów rolno-spożywczych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich, w ramach jednego z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”.

KE przeznacza na programy proste:
a) skierowane na rynek wewnętrzny 22,5 mln EUR, w tym:
- 12 375 tys EUR na temat 1 − programy informacyjne i promocyjne mające na celu zwiększenie świadomości i rozpoznawalności unijnych systemów jakości, określonych w artykule 5 (4 ) a, b i c rozporządzenia (UE ) 1144/2014,
- 10 125 tys. EUR na temat 2 − programy informacyjne i promocyjne mające na celu podkreślenie specyficznych metod unijnej produkcji i charakterystyki europejskich produktów rolno – żywnościowych i systemów jakości, o których mowa w artykule 5 (4 ) d rozporządzenia (UE ) 1144/2014,

b) skierowane na rynek krajów trzecich 63 mln EUR, w tym:
- 14 750 tys. EUR na temat 3 − programy informacyjne i promocyjne skierowane na jeden lub więcej następujących rynków: Chiny (zawierające Hong Kong, Makao), Japonia, Korea Południowa, Tajwan, region Płd.-Wsch. Azji lub Indie,
- 11 600 tys. EUR na temat 4 − programy informacyjne i promocyjne skierowane na jeden lub więcej następujących rynków: USA, Kanady i Meksyk,
- 8 450 tys. EUR na temat 5 − programy informacyjne i promocyjne skierowane na jeden lub więcej następujących rynków: Afryka, Bliski Wschód lub Turcja,
- 11 600 tys. EUR na temat 6 − programy informacyjne i promocyjne skierowane na inne obszary geograficzne niż te, wskazane w tematach 3, 4 i 5,
- 12 600 tys. EUR na temat 7 − programy informacyjne i promocyjne dot. produktów mleczarskich i produktów z mięsa wieprzowego lub obu tych produktów, skierowane na rynek krajów trzecich,
- 4 000 tys. EUR na temat 8 − programy informacyjne i promocyjne dot. produktów z mięsa wołowego, skierowane na rynek krajów trzecich,

c) w przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń na rynku, utraty zaufania konsumentów lub innych specyficznych problemów (w ramach dodatkowego naboru) 4,5 mln EUR.
Produkty kwalifikowane w ramach tematów 7 i 8 znajdują się w części XVII aneksu I do rozporządzenia (EU) nr 1308/2013 w odniesieniu do produktów z mięsa wieprzowego i w części XVI aneksu I do tego rozporządzenia w odniesieniu do produktów mleczarskich.

KE przeznacza na programy multi:
a) skierowane na rynek wewnętrzny 15 050 tys. EUR mln EUR, w tym:
- 15 050 tys. EUR na tematA − programy informacyjne i promocyjne mające na celu zwiększenie świadomości zrównoważonego rolnictwa i roli rolnictwadla działań na rzecz klimatu i środowiska, 

b) skierowane na rynek wewnętrzny lub na rynek krajów trzecich 27 950 tys. EUR mln EUR, w tym:
- 15 050 tys. EUR na tematB − programy informacyjne i promocyjne mające na celu zwiększenie świadomości i rozpoznawalności unijnych systemów jakości, określonych w artykule 5(4) (a), (b) i (c) rozporządzenia (UE) 1144/2014,

- 12 900 tys EUR na tematC − programy informacyjne i promocyjne mające na celu podkreślenie specyficznych metod unijnej produkcji i charakterystyki europejskich produktów rolno spożywczych,  określonych w artykule 5(4)(d) rozporządzenia (UE) 1144/2014.

(rpf) pp / źródło: MRiRW


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA