REKLAMA

27 czerwca mija termin na złożenie wniosku o pomoc w nawadnianiu oraz na rozwój produkcji prosiąt


Rolnicy, którzy są zainteresowani tą pomocą finansową mogą składać wnioski jednocześnie w obszarach rozwój produkcji prosiąt i nawadnianie w gospodarstwie

65 wniosków na kwotę ponad 7,3 mln wpłynęło dotychczas do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych na rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. O pomoc można się ubiegać do 27 czerwca 2022 r.

REKLAMA
Rolnicy, którzy są zainteresowani tą pomocą finansową mogą składać wnioski jednocześnie w obszarach rozwój produkcji prosiąt i nawadnianie w gospodarstwie[/caption]

65 wniosków na kwotę ponad 7,3 mln wpłynęło dotychczas do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych na rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. O pomoc można się ubiegać do 27 czerwca 2022 r.

Rolnicy, którzy są zainteresowani tą pomocą finansową mogą składać wnioski jednocześnie w obszarach rozwój produkcji prosiąt i nawadnianie w gospodarstwie. Dokumenty przyjmują biura powiatowe i odziały regionalne Agencji. Wnioski można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Limit wsparcia, które można otrzymać w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt, to 900 tys. zł – jednak w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich (w tym ich wyposażeniem), maksymalna wysokość pomocy to 200 tys. zł. Natomiast w obszarze nawadniania w gospodarstwie w ramach PROW 2014-2020 można otrzymać do 100 tys. zł.

Pomoc w obu przypadkach jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji i standardowo wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Natomiast gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub robi to wspólnie kilku gospodarzy poziom dofinansowania to 60 proc. W przypadku inwestycji w nawadnianie o wsparcie nie może jednak ubiegać się grupa rolników.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA