REKLAMA

35,9% ogółu dzieci objętych świadczeniem „Rodzina 500 plus” mieszka na wsi

Redakcja - Prawo i Finanse
09.04.2017
chat-icon 0

Program „Rodzina 500 plus” jest realizowany w całej Polsce od 1 kwietnia 2016 roku. Wsparciem do końca stycznia 2017 roku objęto już prawie 3,82 mln dzieci do lat 18. Do 2,56 mln rodzin trafiło ponad 19 mld zł.

REKLAMA

Program „Rodzina 500 plus” jest realizowany w całej Polsce od 1 kwietnia 2016 roku. Wsparciem do końca stycznia 2017 roku objęto już prawie 3,82 mln dzieci do lat 18. Do 2,56 mln rodzin trafiło ponad 19 mld zł.

W całej Polsce programem „Rodzina 500 plus” objętych jest 55% wszystkich dzieci do lat 18. Na wsi odsetek ten wynosi 63%, w gminach miejskich 48%, a w miejsko – wiejskich 58%.

Wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” trafia do 2,56 mln rodzin, w tym ok. 360 tys. to rodziny wielodzietne, a ponad 388 tys. to osoby samotnie wychowujące dzieci.

Na wsi mieszka 35,9% ogółu dzieci otrzymujących świadczenie.

Do rodzin na obszarach wiejskich trafiło 6,8 mld zł, w gminach miejskich – 7,4 mld zł, a w gminach miejsko-wiejskich 4,8 mld zł. Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie wszystkich polskich rodzin, w tym również rodzin z obszarów wiejskich. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci otrzymuje 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko.

W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzymuje rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Świadczenie jest realizowane w gminach. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie.

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r. wynosił 1975 zł, tj. 164,58 zł miesięcznie.

Zasady określające sposób ustalania dochodu rodziny uzyskiwanego  z gospodarstwa rolnego ujęte są w art. 7 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W przypadku gdy rodzina uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz dochody pozarolnicze, dochody te sumuje się.

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą być składane również drogą elektroniczną przede wszystkim za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, ale także banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną, w tym banków spółdzielczych.

(rpf) rp / źródło: MRiRW

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA