REKLAMA

Afera paszowa: Dotychczasowe badania nie wykazują przekroczeń obowiązujących norm


Po wykryciu nieprawidłowości w działaniach polskiego oddziału niemieckiej spółki Berg+Schmidt, do akcji wkroczyło Centralne Biuro Śledcze, które przeprowadziło na początku tygodnia przeszukania w niemal 70 firmach będących klientami firmy, która sprzedawała jako spożywczy tłuszcz, który w rzeczywistości był przeznaczony do produkcji smarów i olejów technicznych.

fot. Adobe Stock
REKLAMA

Po wykryciu nieprawidłowości w działaniach polskiego oddziału niemieckiej spółki Berg+Schmidt, do akcji wkroczyło Centralne Biuro Śledcze, które przeprowadziło na początku tygodnia przeszukania w niemal 70 firmach będących klientami firmy, która sprzedawała jako spożywczy tłuszcz, który w rzeczywistości był przeznaczony do produkcji smarów i olejów technicznych.

Produkt sprzedawany jako komponent między innymi do produkcji pasz od firmy Berg+Schmidt kupowały największe firmy zajmujące się produkcją mięsa i pasz w całym kraju. Wybuchła niesłusznie i niefortunnie nazwana przez media ogólnopolskie tzw. afera drobiowa. W ocenie ekspertów i branżystów oraz redakcji portalu www.okiemrolnika.pl jest to afera paszowa, a właściwie „tłuszczowa” – bowiem afera miała miejsce właśnie na etapie importu tłuszczu technicznego sprzedawanego później w przestępczym procederze jako spożywczy.

Główny Inspektorat Weterynarii wskazuje, że wyniki wszystkich dotychczas wykonanych badań nie wskazują przekroczeń obowiązujących norm. Dotyczy to zarówno próbek pobranych przez Inspekcję Weterynaryjną doraźnie, jak również pochodzących z badań monitoringowych.

W zakładach objętych działaniami CBŚP Inspekcja Weterynaryjna pobrała do dziś 352 próbki materiałów paszowych będących przedmiotem zainteresowania , a także gotowych pasz zawierających w składzie te materiały. Pobierane próbki są poddawane analizom w laboratorium Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - PIB w Puławach oraz laboratoriach Zakładów Higieny Weterynaryjnej, działających w strukturach Inspekcji Weterynaryjnej. Kierunki badań określonow oparciu o analizę ryzyka przeprowadzoną we współpracy z PIWet-PIB. Kierunkami tymi są: dioksyny, PCB - polichlorowane bifenyle, metale ciężkie, pestycydy. Wyniki badań spływają do GIW sukcesywnie.

 Ponadto, w ramach Krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz w bieżącym roku, pobierano do badania próby paszy pełnoporcjowej dla indyków IB4, która zawierała w swoim składzie tłuszcze pochodzące m.in. z zakładu będącego przedmiotem prowadzonego postepowania, do badań w kierunku dioksyn. Uzyskany wynik badania wskazywał na brak przekroczeń w zakresie dioksyn i dioksynopodobnych PCB.

 Z kolei w ramach badań monitoringowych żywności w roku 2021 przebadano łącznie 36 836 próbek.

 W kierunku dioksyn, furanów, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (dl-PCB), niedioksynopodobnych PCB (ndl-PCB) oraz polibromowanych difenyloeterów (PBDE) zbadano 163 próbki.

 W ramach badań obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych w tym pestycydów chloroorganicznych i PCBs, pestycydów fosforoorganicznych i metali toksycznych w próbach pobranych z mięsa świń, bydła, koni, owiec, drobiu (kurczęta, indyki, kaczki, gęsi), ryb, królików, zwierząt łownych oraz mleka krowiego,  jaj i miodu, przebadano 36 673 próbek, w tym: 676 próbek przebadanych w kierunku pestycydów chloroorganicznych i PCB, 213 próbek przebadanych w kierunku pestycydów fosforoorganicznych oraz 1332 próbek przebadanych w kierunku metali ciężkich. W badaniach tych nie stwierdzono wyników niezgodnych z kryteriami określonymi w badaniach urzędowych.

 Wartym podkreślenia jest, że w ramach badań monitoringowych żywności przeprowadzonych w tym roku do 5 października br. także nie odnotowano wyników niezgodnych w zakresie: kongenerów dioksyn i PCB, pestycydów chloroorganicznych i PCBs, pestycydów fosforoorganicznych i metali toksycznych.

(rpf) pp / Źródło: GIW


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA