REKLAMA

ARiMR: Nabór wniosków o pomoc dla producentów pszenicy i kukurydzy

Redakcja - Prawo i Finanse
14.04.2023
chat-icon 0

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o pomoc finansową skierowaną dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o pomoc finansową skierowaną dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Dla kogo przeznaczona jest ta forma pomocy?

Według informacji przekazanych przez ARiMR, pomoc jest skierowana do producentów pszenicy lub kukurydzy spełniających następujące kryteria:


- mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;


- są mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 327 z 21.12.2022, str. 1);


- ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;


- złożyli wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2022 r.

Jakie są warunki przyznawania pomocy?

Aby otrzymać pomoc producent rolny powinien złożyć wniosek na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARiMR, który składa się jednorazowo do 30 czerwca 2023 roku w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Do wniosku należy dołączyć kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy lub kukurydzy w okresie od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia 31 maja 2023 r. do podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż.

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, usługi mObywatel na stronie gov.pl lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

W przypadku składania wniosku przez platformę ePUAP lub usługę mObywatel, aby wniosek trafiał do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, należy starannie wskazać dane tej jednostki.

Składanie wniosku przez ePUAP

W przypadku składania wniosku o pomoc finansową przez platformę ePUAP wybieramy Biuro Powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego (formatka "Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo"-> wpisujemy "Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (wybrane Biuro Powiatowe)" --> zatwierdzamy klikając lewym klawiszem myszy na nazwę wybranego BP z listy rozwijanej).

Składanie wniosku za pośrednictwem mObywatel

W przypadku składania wniosku o pomoc finansową za pośrednictwem usługi mObywatel, uruchamiamy proces z ikony „Zaloguj” na stronie www.gov.pl -> wybieramy "Katalog usług" --> następnie wybieramy funkcję "Pismo ogólne" --> "wyślij pismo ogólne" --> wpisujemy nazwę Biura Powiatowego do którego chcemy wysłać wniosek --> zatwierdzamy klikając lewym klawiszem myszy na nazwę wybranego BP z listy rozwijanej --> wybieramy rodzaj pisma --> uzupełniamy tytuł pisma i treść pisma.

- Za datę złożenia wniosku będzie uważana data nadania, w przypadku platformy ePUAP, mObywatel i przesyłki pocztowej nadanej za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska), w przypadku złożenia na kancelarii Biura Powiatowego, odpowiednio data złożenia w kancelarii. – informuje ARiMR.

Jak jest wysokość pomocy?

Wysokość pomocy nie może przekroczyć


- iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy lub kukurydzy, do której producent rolny otrzymał płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2022 r., jednak nie więcej niż 50 ha;


- iloczynu stawki pomocy, liczby 1,665 i powierzchni upraw pszenicy lub kukurydzy stanowiącej iloraz liczby ton pszenicy lub liczby ton kukurydzy wynikającej z załączonych faktur, i liczby:


a) 5,5 – w przypadku pszenicy,


b) 7 – w przypadku kukurydzy.

Wysokość powyższych stawek jest zróżnicowana w zależności od województwa i wynosi:


- 825 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;


- 1050 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;


- 660 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;


- 840 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;


- 495 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 1) i 3);


- 630 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 2) i 4).

W jaki sposób wypłacana jest pomoc?

Środki w ramach pomocy wypłacane są na rachunek wnioskodawcy wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w tzw. EP. Dlatego istotne jest, aby dane dotyczące rachunku w ww. systemie ewidencji producentów były aktualne.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA