REKLAMA

ARiMR opublikowała listy rankingowe dla przekazujących gospodarstwa

ARiMR przekazała 18 listopada 2016 r. komunikat dotyczący kolejności przysługiwania pomocy w ramach poddziałania PROW 2014 - 2020 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" dla naboru z 2016 roku

Agro Brand
Redakcja - Prawo i Finanse 23.11.2016 chat-icon0

REKLAMA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w dniach od 12 września do 11 października 2016 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014-2020.

ARiMR zakończyła ocenę wniosków o przyznanie pomocy i ustaliła kolejność przysługiwania pomocy finansowej dla rolników wg liczby punktów przyznanych poszczególnym wnioskom na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 ( Dz.U. z 2016 r., poz. 598).

Zgodnie z przepisem § 12 ust. 4 ww. rozporządzenia, Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach:

- kolejność przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim (18.11.2016 r.) - otwórz

- kolejność przysługiwania pomocy w pozostałych województwach (18.11.2016 r.) - otwórz

Wnioskodawcom, którym pomoc przysługuje, zostaną wydane decyzje o przyznaniu pomocy. Zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia przyznana pomoc finansowa ustalona będzie w wysokości stanowiącej iloczyn 120% rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, o których mowa w ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przyznanych w roku, od którego wnioskodawca uczestniczy w systemie małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku przekazania gospodarstwa rolnego do 31 grudnia 2020 roku.

Przekazanie gospodarstwa rolnego na rzecz przejmującego musi nastąpić w terminie 90 dni od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".

W przypadku przekazania gospodarstwa w 2016 roku, wysokość pomocy będzie określona jako 5-krotność 120% płatności dla małych gospodarstw natomiast przekazanie w 2017 roku skutkować będzie przyznaniem pomocy określonej jako 4-krotność 120% tej płatności.

(rpf) rp / źródło: ARiMR


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA