REKLAMA

ARiMR: Wkrótce nabór w ramach programu „Rybactwo i Morze”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o planowanych naborach wniosków o dofinansowanie w ramach działań Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

fot. Adobe Stock
16 kwietnia 2022 chat-icon0

REKLAMA
Prezentujemy pełną listę dostępnych programów wraz z datami publikacji:

1. Priorytet 1:
- Dz. 1.8 Różnicowanie działalności i nowe formy dochodów - planowany termin publikacji ogłoszenia - maj;
- Dz. 1.11 Wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów, w tym:
a) na operacje z zakresu rybołówstwa morskiego - planowany termin publikacji ogłoszenia - kwiecień/maj;
b) na operacje z zakresu rybołówstwa śródlądowego - planowany termin publikacji ogłoszenia - kwiecień/maj;
- Dz. 1.13 Innowacje naukowe lub techniczne - planowany termin publikacji ogłoszenia - maj;
- Dz. 1.3 Innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza - planowany termin publikacji ogłoszenia - maj.

UWAGA: armatorzy, którzy planują skorzystać z trwałego zaprzestania działalności połowowej planowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 nie powinni brać udziału w ww. naborach, ponieważ skorzystanie z tej pomocy będzie równoznaczne z obowiązkiem zwrotu dofinansowania otrzymanego z ww. naborów.

REKLAMA
2. Priorytet 2:
Dz. 2.1 Innowacje w akwakulturze - planowany termin publikacji ogłoszenia - kwiecień/maj;
Dz. 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę:
a) poddziałanie 2.3.1 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę, w tym:

- w ramach art. 48 lit. a rozporządzenia nr 508/2014 - planowany termin publikacji ogłoszenia - maj;
- w ramach art. 48 lit c-d rozporządzenia nr 508/2014 - planowany termin publikacji ogłoszenia - kwiecień/ maj.

b) poddziałanie 2.3.2 Podnoszenie efektywności energetycznej - planowany termin publikacji ogłoszenia - kwiecień/ maj;
c) poddziałanie 2.3.3 Ochrona środowiska, w tym: - w ramach art. 48 lit. j rozporządzenia nr 508/2014 - planowany termin publikacji ogłoszenia – maj;
- w ramach art. 48 lit e oraz i rozporządzenia nr 508/2014 - planowany termin publikacji ogłoszenia - maj.

3. Priorytet 5:
- Dz. 5.1 Plany produkcji i obrotu - planowany termin publikacji ogłoszenia -kwiecień/ maj;
- Dz. 5.3 Środki dotyczące obrotu, w tym:
- w ramach art. 68 lit. b rozporządzenia nr 508/2014;
- w ramach art. 68 lit. g rozporządzenia nr 508/2014; 
Planowany termin publikacji ogłoszenia - kwiecień/ maj.

REKLAMA
- Jednocześnie zwracamy uwagę, że planując operację i składając wniosek o dofinansowanie należy uwzględnić przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych dla PO „Rybactwo i Morze” wskazujące, iż wykonanie zakresu rzeczowego operacji zgodnie z umową o dofinansowanie, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi nie później niż do dnia 15 lipca 2023 roku – informuje ARiMR.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

Ceny świń: Kolejny tydzień bez zmian na VEZG

Redakcja 17 maja 2023 chat-icon0

Trend ten trwa od 22 marca i nie zmienił się w notowaniach za Odrą z dnia 17 maja 2023 roku. Cena 2,33 euro to w przeliczeniu na złotówki 10,47 zł (kurs z 17 maja 2023 roku). Cena ta będzie aktualna na tzw. dużej niemieckiej giełdzie VEZG od 17 do 24 maja 2023 roku.

Z komentarza VEZG do obecnej sytuacji cenowej na niemieckim rynku świń wynika, że tuż przed długim weekendem za Odrą w związku z przypadającym w czwartek 18 maja świętem państwowym, zmniejszyła się liczba dni ubojowych. Oznacza to, że podaż bez problemy pokrywa na bieżąco ilość wieprzowiny dostępnej na rynku niemieckim.

(rzw) pp / Źródło: VEZG

REKLAMA

Hodowla świń na własny wyłącznie użytek – odstępstwa od wymagań nałożonych w związku z występowaniem ASF

Redakcja - Zwierzęta 9 maja 2023 chat-icon0

Zróżnicowanie wymagań w stosunku dla gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie na własny użytek w stosunku do hodowli nastawionej na sprzedaż wchodzi w życie 10 maja 2023 roku w związku ze zmianami w rozporządzeniu nakładającym obowiązki dla hodowców trzody w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń ASF.

Rozporządzenie wprowadza zmiany polegające na zróżnicowaniu wymagań dla gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny. Zgodnie z rozporządzeniem zmienia się szereg wymagań stawianych wcześniej na tym samym poziomie zarówno dla dużych komercyjnych hodowli jak i małych mających zaledwie kilka zwierząt hodowanych wyłącznie na własne potrzeby. Przede wszystkim nie będzie konieczności sporządzenia przez posiadaczy zwierząt spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki ani bieżącego aktualizowania tego spisu. Odstąpiono też od obowiązku prowadzenia rejestru wjeżdżających na

REKLAMA