REKLAMA

ARiMR: Wsparcie dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych

Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych, mogą składaćwnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

fot. Portal Rolniczy Okiem Rolnika
Redakcja - Prawo i Finanse 05.10.2017 chat-icon0

REKLAMA

Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O pomoc mogą ubiegać się właściciele gospodarstw, którzy ponieśli szkody spowodowane co najmniej jedną z wymienionych klęsk żywiołowych: susza, nawalny deszcz, przymrozki, powódź, straty wynikające ze słabego przezimowania roślin, grad, huragan, obsunięcie się ziemi, czy uderzenie pioruna.

Wsparcie może zostać przyznane rolnikom, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, określa komisja powołana przez wojewodę.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać gospodarstwo rolne ubiegające się o pomoc ze strony ARiMR wynosi do 300 tysięcy złotych, ale nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 5-18 października 2017 roku w regionalnych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także za pośrednictem powiatowego biura Agencji lub poprzez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej w placówce Poczty Polskiej do właściwego oddziału regionalnego.

(rup) Krzysztof Przepióra, źródło: ARiMR


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA