REKLAMA

ARiMR: Wsparcie dla rolników, którzy ucierpieli wskutek sierpniowych nawałnic

Rolnicy, którzy ponieśli straty wskutek sierpniowych nawałnic, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

fot. ⓒ ohenze - fotolia.com
Redakcja - Prawo i Finanse 03.10.2017 chat-icon0

REKLAMA

Pomoc dotyczy szkód wyrządzonych w uprawach rolnych, lasach oraz budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej w wyniku wystąpienia huraganu, nawalnego deszczu lub gradu.

Wnioski należy złożyć do 31 października 2017 roku w odpowiednim ze względu zamieszkania, powiatowym biurze ARiMR.

O wsparcie mogą ubiegać się producenci rolni, którzy:

- Otrzymali numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz ewidencji gospodarstw rolnych.

- Donzali szkód, w uprawach rolnych, lasach oraz budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej w wyniku wystąpienia huraganu, deszczu nawalnego oraz gradu w sierpniu 2017 roku.

- Posiadają status mikroprzedsiębiorstwa lub małego/średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014.

Stawki wsparcia kształtują się na trzech poziomach:

- 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 roku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,
- 2000 zł na 1 ha powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 roku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,
- Maksymalnie 10000 zł na odtworzenie budynku służącego do prowadzenia działalności rolniczej, w przypadku szkód spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 roku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.

Wysokość wsparcia w przypadków upraw rolnych i lasów określa się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni, na której wystąpiły szkody oraz stawki tej pomocy.

W przypadku szkód powstałych w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej, wysokość wsparcia pomniejsza się o 50%, jeżeli w 2017 roku producent rolny nie miał ubezpieczonych przynajmniej od jednego z ryzyk, co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk.

Pomniejszenie kwoty pomocy nie dotyczy natomiast wsparcia związanego ze szkodami w lasach.

Odpowiednie wnioski można pobrać na stronie ARiMR 

Do wniosku dołącza się:

1) kopię protokołu oszacowania szkód, sporządzonego zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie MRiRW https://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc zawierającego informacje:

- o powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 roku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, lub

- o zakresie i wysokości szkód w budynkach służących do prowadzenia przez producenta rolnego działalności rolniczej spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,

potwierdzonego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód (w przypadku szkód w uprawach rolnych - tylko  gdy wynoszą one powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej), lub

2) oświadczenie producenta rolnego o powierzchni lasu, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 roku huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, oraz o wysokości kwoty na odtworzenie lasu, w którym wystąpiły te szkody - otwórz. Wystąpienie szkód w lasach potwierdza wojewoda właściwy ze względu na położenie lasu, w którym wystąpiły te szkody, sporządzając adnotację na oświadczeniu producenta rolnego.

3) oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis (w przypadku pomocy de minimis),

4) Kopie polis ubezpieczeniowych upraw i budynków.

(ARiMR) Krzysztof Przepióra


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA