REKLAMA

ASF: Podsumowanie roku 2020 – jest źle

Redakcja - Prawo i Finanse
01.04.2021
chat-icon 0

Dane mówią same za siebie – sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF w Polsce jest daleka od opanowania. W 2020 r. stwierdzono na terytorium Polski 103 ogniska ASF u świń i 4156 przypadków tej choroby u dzików. W gospodarstwach, w których stwierdzono ogniska przebywało 57 095 świń, z których zabito 56 210 sztuk.

REKLAMA

Dane mówią same za siebie – sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF w Polsce jest daleka od opanowania. W 2020 r. stwierdzono na terytorium Polski 103 ogniska ASF u świń i 4156 przypadków tej choroby u dzików. W gospodarstwach, w których stwierdzono ogniska przebywało 57 095 świń, z których zabito 56 210 sztuk.

Choroba afrykańskiego pomoru świń po raz pierwszy wystąpiła w Polsce i innych krajach Europy Centralnej w roku 2014. W ubiegłym roku objęła również obszar Niemiec. Wirus ten ma ogromne konsekwencje ekonomiczne, ponieważ kraj, na którego terytorium wystąpi, traci prawo eksportu świń i wieprzowiny.

Obecnie w Polsce prowadzone są działania mające na celu zwalczenie ASF w populacji dzików. Jak zapewniali uczestnicy konferencji, prowadzony jest stały monitoring i regulowana wielkość populacji dzików, przede wszystkim przez ostrzał w ramach planowej gospodarki łowieckiej oraz – wspomagająco – przez odstrzał sanitarny. W ramach tej formy odstrzału do końca 2020 r. pozyskano 163 tysiące 422 dziki. W sposób zorganizowany poszukuje się i eliminuje ze środowiska naturalnego zwłoki dzików i ich szczątki. Budowane są sztuczne bariery ograniczające przemieszczanie się dzików, np. ogrodzenia obszarów skażonych, zamykanie przejść dla zwierząt przez autostrady i drogi ekspresowe.

Ważne jest również przestrzeganie zasad bioasekuracji zarówno przez myśliwych, jak i wszystkich posiadaczy świń, niezależnie od wielkości utrzymywanego stada. Stosowanie w gospodarstwie wymagań związanych z bioasekuracją kontrolowane jest przez organy Inspekcję Weterynaryjną. W 2020 r. Inspekcja Weterynaryjna skontrolowała prawie 136 tys. gospodarstw, w których utrzymywane były świnie. W odniesieniu do 2301 gospodarstw została wydana decyzja o zabiciu lub uboju świń i zakazu utrzymywania w gospodarstwie tego gatunku zwierząt. Z tej liczby 1924 gospodarstwa znajdowały się na obszarach objętych regionalizacją.

Dla skuteczności w zwalczaniu tej choroby ogromne znaczenie mają działania mające na celu podnoszenie świadomości rolników o konieczności bioasekuracji. Rolnicy muszą mieć przekonanie i świadomość, że niezależnie od wielkości gospodarstwa utrzymującego trzodę chlewną, należy je odizolować od otoczenia.

Ze względu na otwarty charakter granic i zdolność przemieszczania się dzikich zwierząt w przyrodzie, zwalczanie ASF przez Polskę nie może się odbywać samodzielnie. Zabiegamy w Komisji Europejskiej o większą pomoc w walce z wirusem. Polska podejmuje również działania na rzecz zacieśnienia współpracy z krajami sąsiedzkimi: Republiką Federalną Niemiec i Republiką Czeską.

(rzw) jp / Źródło: MRiRW

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA