REKLAMA

Azot niezbędny dla ozimin

Redakcja - Uprawa
06.03.2017
chat-icon 0

Prace w polu zazwyczaj rozpoczynają się od nawożenia ozimin azotem. Pierwiastek ten dostarcza roślinom niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składników pokarmowych, dzięki którym rozwija się ich wzrost i jakość.

fot. OkiemRolnika.pl
REKLAMA

Prace w polu zazwyczaj rozpoczynają się od nawożenia ozimin azotem. Pierwiastek ten dostarcza roślinom niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składników pokarmowych, dzięki którym rozwija się ich wzrost i jakość.

Aby w pełni wykorzystać możliwości nawozu azotowego należy pamiętać, by pierwszą dawkę azotu podać jak najwcześniej, gdy na obeschniętych roślinach widać pierwsze zaczątki wznowienia wegetacji. Wczesną wiosną budzące się do życia rośliny mają utrudniony dostęp do azotu z gleby ze względu na niskie jeszcze temperatury.

Tylko azot dostarczony im „z zewnątrz” umożliwi roślinom pobranie jego odpowiedniej dawki, co umożliwi im prawidłowe krzewienie i wytworzenie dużych i silnych zawiązków kłosów. Przekłada się to oczywiście na wysokość plonu. O jego wielkości decydują trzy zasadnicze elementy: liczba kłosów na jednostce powierzchni, liczba ziaren w kłosie oraz masa tysiąca ziaren.Wiosenne nawożenie wykonuje się w dwóch lub trzech podzielonych dawkach w zależności od tego, jaki plon chcemy uzyskać. Przy intensywnej produkcji, gdzie liczy się uzyskanie bardzo wysokiego plonu oraz jak najlepszych parametrów jakościowych zaleca się stosowanie regulatorów wzrostu oraz wysokie nawożenie azotem. Jednak nigdy nie więcej niż 60 kg/ha tego pierwiastka. Przed określeniem odpowiedniej dawki azotu warto wiedzieć w jakim stopniu zasobna w niego jest gleba. W tym celu warto przeprowadzić analizę gleby, która da nam pełny obraz tego, jaką dawkę azotu powinniśmy zastosować, a także przyczyni się do optymalnego, a co za tym idzie, najczęściej oszczędnego, wykorzystania nietaniego nawozu jakim jest azot. Podstawowe zasady nawożenia zbóż ozimych wiosną:


a) w przypadku zastosowania dwóch dawek: 


I dawka: 60% nawozu wczesną wiosną krótko przed  wznowieniem wegetacji


II dawka: 40% nawozu w początkowej fazie strzelania w źdźbło


b) w przypadku zastosowania trzech dawek:


I dawka: 40% nawozu wczesną wiosną krótko przed wznowieniem wegetacji


II dawka: 40% nawozu w początkowej fazie strzelania w źdźbło


III dawka: 20% nawozu w fazie kłoszenia


Ważne! Przerwa między kolejnymi dawkami azotu nie może być krótsza niż dwa tygodnie.

Pierwsza dawka nawozu azotowego ma na celu zaspokojenie potrzeb pokarmowych roślin niezbędnych do prawidłowego krzewienia oraz zapewnienie im zapasu azotu w glebie do późniejszego wykorzystania. Najbardziej uniwersalną formą nawozów jest saletra amonowa. Pamiętajmy jednak, że zbyt wysoka jednorazowa dawka azotu może przyczynić się do zbyt silnego krzewienia się roślin, a nawet spowodować ich wyleganie.

Druga dawka nawozu azotowego decyduje o ilości ziaren w kłosie i pobudza do intensywnego przyrostu biomasy od fazy drugiego kolanka. Zanim zdecydujemy się na to, w jakiej formie zaaplikować nawóz, dobrze jest wziąć pod uwagę stan łanu i wilgotność. Plantacje, na których siew odbył się późno i rośliny są słabo rozkrzewione można nieco zwiększyć dawkę azotu i zastosować nawożenie pod koniec fazy krzewienia. Uważajmy, aby nie przesadzić ze zbyt wysoką dawką azotu – może to bowiem skutkować pojawieniem się chorób w łanie oraz jego wyleganiem.

Trzecia dawka nawozu azotowego ma na celu polepszenie parametrów ziarna. Termin jej aplikacji uzależniony jest od kondycji roślin. Standardowo trzecią dawkę azotu podaje się w środku fazy kłoszenia, co wpływa na poprawę zawartości białka w ziarnie. Jednak w przypadku nierównego łanu zabieg ten można przyspieszyć do końcowej fazy rozwoju kłosa.

W przypadku braku jesiennego nawożenia fosforowo-potasowego można uzupełnić braki tych składników stosując nawóz wieloskładnikowy zawierający również magnez. 

Po nawiezieniu zbóż azotem należy mieć na uwadze potencjalne zachwaszczenie plantacji, jednak nie wykonujmy oprysku zbyt szybko, poczekajmy aż rośliny będą w fazie krzewienia i nie są spodziewane przymrozki.

(rup) rg

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA