REKLAMA

Babalski: będzie można przekazać ziemię rolną Kościołowi

Redakcja - Prawo i Finanse
13.04.2016
chat-icon 0

Ziemię rolną będzie można przekazać Kościołowi lub związkowi wyznaniowemu np. za dożywotnią opiekę - mówił w środę w Sejmie wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Zbigniew Babalski.

agrobrand.pl
REKLAMA

Ziemię rolną będzie można przekazać Kościołowi lub związkowi wyznaniowemu np. za dożywotnią opiekę - mówił w środę w Sejmie wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Zbigniew Babalski.

Babalski odpowiadał na pytania posłów PiS Andrzeja Gawrona i Lidii Burzyńskiej w sprawie możliwości nabywania ziemi przez związki wyznaniowe zgodnie z ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Gawron powiedział, że ustawa ta jest ważna i potrzebna, chroni polską ziemię przed masowym wykupem przez obcokrajowców i korzysta z podobnych rozwiązań, jakie zastosowano w innych krajach UE. Dodał, że zgodnie z jedną z poprawek przyjętych do ustawy, związki wyznaniowe i Kościoły zachowują prawo do nabywania nieruchomości rolnych, co budzi pewne wątpliwości.

"Jest to wyjątek od zawartej w ustawie zasady, że nabywcą nieruchomości rolnych może być tylko rolnik indywidualny" - powiedział poseł. Jego zdaniem rodzi się pytanie, czy w tym przypadku wyjątek ten nie rozszczelni zbudowanego systemu. Pytał też o sens tego uregulowania i jego skutki.

Babalski podkreślił, że przepisy ustawy w jakikolwiek sposób nie faworyzują żadnego Kościoła. "Przyjęliśmy ogólną zasadę, że dotyczy to wszystkich Kościołów i związków wyznaniowych" - mówił.

Tłumaczył, że wprowadzona regulacja ma umożliwić przekazywanie nieruchomości rolnych przez wiernych Kościołom, do których należą. "W starzejącym się społeczeństwie często pozostają w obszarach wiejskich ludzie samotni, którzy mają niewielkie areały ziemi (…), najczęściej są to powierzchnie od jednego, do dwóch-trzech hektarów. Ci ludzie są sami, w związku z tym chcemy im dać też możliwość, żeby mogli albo zbyć albo przepisać to na dowolny Kościół lub też związek (…), na przykład za dożywotnią opiekę" - mówił Babalski.

Dodał, że umowa taka może być zawarta w formie dożywocia, darowizny czy testamentu i najczęściej zawiera klauzulę o opiece. Wskazał, że w przypadku przeniesienia własności na Kościół lub związek wyznaniowy, Agencji Nieruchomości Rolnych będzie przysługiwało - w przypadku sprzedaży - prawo pierwokupu, a w pozostałych przypadkach prawo nabycia. Zaznaczył, że prawo to nie będzie przysługiwać Agencji tylko wtedy, gdy przeniesienia własności będzie następować między Kościołami. Według Babalskiego podobna klauzula dotyczy osób bliskich.

Wiceminister wyjaśnił ponadto, że złożenie wniosku o wpis do rejestru Kościołów lub związków wyznaniowych (jest tam 160 podmiotów) nie oznacza automatycznie, że mamy do czynienia z kolejnym zarejestrowanym Kościołem lub związkiem.

Ustawę wstrzymującą na 5 lat sprzedaż ziemi z zasobów Skarbu Państwa i zmieniającą zasady obrotu gruntami rolnymi Sejm uchwalił pod koniec marca. Obecnie zajmuje się nią Senat. Ma ona zapobiec spekulacjom w obrocie ziemią. Podstawową formą zagospodarowania państwowej ziemi ma być dzierżawa.

Ustawa wstrzymuje sprzedaż państwowych gruntów na 5 lat z wyjątkiem nieruchomości do 2 ha oraz innych przeznaczonych np. na cele nierolne jak pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe.

Reguluje też prywatny obrót ziemią; zakłada, że nabywcą ziemi rolnej może być jedynie rolnik indywidualny czyli osoba fizyczna, która osobiście gospodaruje na gruntach do 300 ha, posiada kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, gdzie jest położona co najmniej jedna działka jego gospodarstwa.

Posłowie przyjęli też poprawkę, zgodnie z którą nabywać ziemię rolną będą mogły Kościoły i związki wyznaniowe.

Agencja Nieruchomości Rolnych będzie miała prawo pierwokupu ziemi. Jednak nie będzie to dotyczyło dziedziczenia gospodarstwa przez osoby bliskie.

Ustawa ma wejść w życie 30 kwietnia br., bowiem 1 maja kończy się 12-letnie moratorium na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców. (PAP)

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA