REKLAMA

Bezpieczeństwo pracy z nawozami

Redakcja - Uprawa
27.03.2017
chat-icon 0

Rozpoczynając prace w kolejnym sezonie agrotechnicznym warto zwrócić uwagę na bezpieczny kontakt z chemicznymi środkami ochrony roślin.

ⓒ Tyler Olson - Fotolia.com
REKLAMA

Rozpoczynając prace w kolejnym sezonie agrotechnicznym warto zwrócić uwagę na bezpieczny kontakt z chemicznymi środkami ochrony roślin.

Wykorzystując w gospodarstwach nawozy i pestycydy, rolnicy narażeni są na negatywne oddziaływanie tych środków. Mogą one wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią.

Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, należy przede wszystkim pamiętać o przestrzeganiu następujących zasad:


- środki ochrony roślin nabywać tylko u sprawdzonych i wiarygodnych dostawców, w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach z etykietą w języku polskim, zawierającą czytelną i trwałą instrukcję użytkowania, datę produkcji oraz okres ważności;


- nie przewozić środków jednocześnie z ludźmi, zwierzętami i artykułami spożywczymi, płodami rolnymi oraz paszami;


- przechowywać substancje w oryginalnych opakowaniach, w wydzielonym, oznakowanym


pomieszczeniu zamkniętym na klucz, ze sprawną wentylacją, oświetleniem i zmywalną


podłogą. Nie należy tego robić  w budynkach mieszkalnych i inwentarskich, spichlerzach, garażach, sieniach, stodołach;


- nie wykorzystywać ponownie pustych opakowań po środkach ochrony roślin;


- używać sprawnego technicznie sprzętu, posiadającego aktualne atesty bezpieczeństwa;


- stosować ubrania ochronne, rękawice, obuwie, gogle, maskę na usta i nos;


- oznakować opryskane pole i przestrzegać okresów prewencji i karencji.

Pamiętajmy, że zabiegi agrotechniczne z użyciem chemicznych środków mogą wykonywać jedynie osoby dorosłe, zdrowe, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Bezwzględnie należy dopilnować, aby do środków ochrony roślin nie miały dostępu dzieci i aby nie przebywały w pobliżu wykonywania oprysków.

(rup) źródło: na podstawie listu prezesa KRUS do rolników

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA