REKLAMA

Budynek gospodarczy na zgłoszenie: wymiary, jakie dokumenty?

Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego na zgłoszenie, liczona razem z obrysem zewnętrznym, nie może przekraczać 35m2

fot. Adobe Stock
Redakcja 19.06.2022 chat-icon2

REKLAMA

Polskie prawo nie przedstawia konkretnych definicji budynków gospodarczych. Budynek gospodarczy powinien być postrzegany jako budowla służąca do prowadzenia drobnych prac gospodarskich i przechowywania narzędzi. Brak skonkretyzowanej terminologii określonych obiektów budzi niekiedy masę wątpliwości i szereg niejasności, związanych z ich zgłoszeniem.

Faktem jest jednak, że zgodnie z przepisami inwestycje budowlane wymagają zgłoszenia budowy lub pozwolenia na budowę. Jak należy zgłosić budynek gospodarczy? Jakie powinien mieć on wymiary? Jakie są konsekwencje niezgłoszenia budynku w starostwie lub urzędzie odpowiednim dla lokalizacji inwestycji?

Budynek gospodarczy na zgłoszenie - wymiary

Zgłoszenie budynku gospodarczego niesie ze sobą znacznie mniej formalności, aniżeli wniosek o pozwolenie na budowę. Jest to możliwe po spełnieniu trzech podstawowych warunków. Powierzchnia zabudowy, liczona razem z obrysem zewnętrznym, nie może przekraczać 35 m2. Obiekt musi być bryłą parterową i wolnostojącą, co oznacza, że ustawodawca nie przewiduje możliwości zgłoszenia budynku gospodarczego, który styka się z innymi budynkami na terenie działki. Dodatkowo ilość tego typu obiektów na posesji może wynosić nie więcej niż dwa na każde 500 m2. Spełnienie tych wymagań daje możliwość zgłoszenia budynku, bez konieczności wystosowywania wniosku o pozwolenie na budowę.

Gdzie i jak zgłosić budynek gospodarczy?

Budynek gospodarczy należy zgłosić w odpowiednim dla lokalizacji inwestycji starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Przydatną dla wielu osób informacją może okazać się możliwość zgłoszenia obiektu również w formie elektronicznej na rządowej stronie internetowej e-Budownictwo. Taka opcja weszła w życie 1 lipca 2021 roku.

Niezależnie od tego, na jaką formę zgłoszenia ostatecznie się zdecydujemy, pełna dokumentacja musi zostać sporządzona i dostarczona minimum 21 dni przed planowanym rozpoczęciem prac budowlanych. Terminowość jest w przypadku zgłaszania obiektu budowlanego kluczowa. Okres 21 dni to czas, w którym urząd może dopatrzeć się ewentualnych braków i poprosić o ich korektę w określonym terminie. Jeśli zaś nie wyda decyzji sprzeciwu, jest to informacja, że obiekt został zarejestrowany i może przystąpić do rozpoczęcia prac budowlanych. Nie trzeba również czekać na odpowiedź zwrotną w przypadku rejestracji budynku gospodarczego. Takowa jest obligatoryjna, kiedy składamy wniosek o pozwolenie na budowę.

Budynek gospodarczy bez zgłoszenia - nowelizacja przepisów i ewentualne konsekwencje

Szczegółowe informacje dotyczące obiektów, które nie wymagają ani zgłoszenia, ani zgody na budowę zostały opisane w znowelizowanej w 19 września 2020 r. ustawie Prawo Budowlane. Na podstawie zawartych tam przepisów budowa budynków gospodarczych do 35 m 2, nie większych w swojej rozpiętości niż 4,80 m, skategoryzowanych jako obiekty gospodarcze powiązane z produkcją rolną i uzupełniające zagrodę siedliskową jest możliwa bez konieczności zgłaszania.

W przypadku niespełnienia określonych przez ustawodawcę kryteriów, należy koniecznie zgłosić budynek gospodarczy do odpowiedniego urzędu. Brak wykonania tego obowiązku rozumiany jest w świetle prawa jako tzw. samowola budowlana. Będą nią zarówno zrealizowane, ale niezgłoszone prace budowlane, przystąpienie do budowy budynku gospodarczego bez zezwolenia, zgłoszenia lub pomimo odmowy ze strony starostwa lub urzędu miasta. Do 2020 groziła za nią nawet kara pozbawienia wolności, jednak zmiany w prawie budowlanym wycofały tę ewentualność. Osoba, która nie zgłosi budynku gospodarczego, podlega jednak wysokiej karze grzywny.

Budynek gospodarczy na zgłoszenie - jakie dokumenty należy skompletować?

Aby starostwo lub urząd miasta zatwierdziły sporządzony przez nas wniosek o rejestrację, należy przygotować szereg określonych przez ustawodawcę dokumentów. O gotowy wniosek do wypełnienia można zgłosić się do urzędu miasta, starostwa, lub skorzystać z możliwości elektronicznego wypełnienia na rządowym portalu e-Budownictwo.

  • W dokumentacji obowiązkowo powinny znaleźć się informacje o miejscowości i numerze działki, na której ma powstać dany budynek.
  • Zgłaszający powinien opisać obiekt, pod kątem materiałów, z których będzie wykonany, a także podać wszystkie niezbędne parametry techniczne (np. wysokość).
  • Dokumentacja musi zawierać oświadczenie, które potwierdza prawo zgłaszającego budynek gospodarczy do dysponowania danym mieniem na cele budowlane
  • Należy dołączyć również rysunki obiektu przedstawiające jego usytuowanie na działce.
Podczas planu umiejscowienia budynku gospodarczego konieczne jest uwzględnienie odległości od sąsiednich budynków i granic posesji. Zasady te zostały dokładnie określone przez ustawodawcę. Obiekt może być zbudowany w odległości minimum 4 metry od granicy działki w przypadku ścian z otworami drzwiowymi i okiennymi lub minimum 3 metry od granicy działki bez otworów okiennych lub drzwiowych.

(rpf)


REKLAMA

Polecane

Komentarze (2)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


benek 21.06.2023

a może być murowny z pustaka czy tylko lekka konstrukcja, np. szkielet drewniany i posadowienie na bloczkach betonowych

1 0
Marisa 21.06.2023

Czyli nie tak do końca tylko na zgłoszenie

1 0
REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA