REKLAMA

Cło na ukraińskie zboże a polityka UE – jaki jest rezultat obrad ministrów rolnictwa?

Redakcja - Prawo i Finanse
31.01.2023
chat-icon 0

Spotkanie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli, które odbyło się 30 stycznia 2023 roku nie przyniosło żadnych rozstrzygnięć w kwestii importu ukraińskiego zboża.

fot. MRiRW
REKLAMA

Spotkanie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli, które odbyło się 30 stycznia 2023 roku nie przyniosło żadnych rozstrzygnięć w kwestii importu ukraińskiego zboża.

Wiążące decyzje mogą zapaść na kolegium komisarzy UE, które odbędzie się w przyszłą środę. Duże znaczenie może mieć też spotkanie 20 komisarzy UE w Kijowie z władzami Ukrainy, które odbędzie się przed szczytem UE – Ukraina.

Unijna polityka zniesienia barier celnych spowodowała 14 krotny wzrost wielkości importu płodów rolnych z Ukrainy do państw członkowskich. Największe kryzys z nadpodażą tych produktów ma Polska, Rumunia, Słowacja, Bułgaria oraz Węgry.

Posiedzenie ministrów rolnictwa krajów UE – jaki jest jego rezultat?

W poniedziałek, 30 stycznia 2023 roku odbyło się spotkanie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli. Czynny udział brali w nim ministrowie wszystkich krajów UE, odpowiadający za sektor rolnictwa, a obradom przewodniczył minister ds. wsi ze Szwecji – Peter Kullgren. Pomimo, że spotkanie ministrów trwało cały dzień i podnosili oni wiele kwestii i problemów polityki rolnej, rada nie podjęła żadnych wiążących decyzji.

Kolejnym krokiem będzie przedstawienie wszystkich problemów przedstawionych na radzie w kolegium komisarzy. Jest to zadanie dla komisarza ds. rolnictwa UE – Janusza Wojciechowskiego, który w czasie spotkania ministrów poruszył temat importu zbóż i innych płodów rolnych z Ukrainy.

Poza Polską, ten problem dotyka najbardziej państw, które posiadają wspólną granicę ze wschodnim sąsiadem. Import z Ukrainy jest także negatywnie odczuwalny w Rumunii, na Węgrzech, w Słowacji oraz w Bułgarii. Zalew zboża to poważny problem, który cały czas dezorganizuje funkcjonowanie rynków rolnych, a korytarze “solidarnościowe” sprawiają, że lokalni producenci płodów rolnych mają olbrzymie trudności ze znalezieniem zbytu na swoje produkty.

Ministrowie rolnictwa w UE zostali poinformowani o sytuacji w krajach sąsiadujących z Ukrainą i mogli wymienić się uwagami na temat obecnej kondycji wspólnego rynku rolnego. Jednak, jak widać po wyniku obrad - nie traktują tego zagrożenia poważnie, ponieważ uważają to za problem lokalny. Przewodniczący rady – minister Peter Kullgren poświęcił niewiele uwagi dla trudności rolników w Polsce, czy w Rumunii. Jak podkreślił, działania rady nie powinny wpływać negatywnie na to, co dzieje się na Ukrainie.

Jakie były postulaty Polski na spotkaniu ministrów rolnictwa UE?

Jednym z najbardziej aktywnych polityków na spotkaniu ministrów rolnictwa był komisarz ds. rolnictwa UE - Janusz Wojciechowski, który poruszył temat importu zboża. Na konferencji prasowej po zakończeniu obrad przekazał informacje o konkretnych postulatach, jakie zaproponowała polska delegacja. Większość ministrów zgodziła się z tymi propozycjami, ale w wyniku braku jednomyślności nie można było podjąć żadnej decyzji.

Polski minister rolnictwa i rozwoju wsi – Henryk Kowalczyk - mówił o moralnych obowiązkach wspierania Ukrainy, które jego zdaniem powinno uwzględniać interes ekonomiczny rolników. Wśród postulatów, jakie zgłosił minister, znalazły się następujące rozwiązania:

  • użycie unijnej rezerwy, która powstała na czas kryzysu,

  • wprowadzenie kaucji gwarancyjnej dla przewozu zbóż,

  • sfinansowanie przez UE tranzytu zbóż na odcinku od granicy z Ukrainą do portów morskich.

Powyższe postulaty są wspierane przez komisarza Wojciechowskiego, który ma przedstawić te propozycje na kolegium unijnych komisarzy. Jednak jak przyznaje sam polityk – nie można w tej chwili przesądzać, jakie mechanizmy wsparcia zostaną przyjęte przez komisję, która w tej sprawie może równie dobrze umyć ręce. Jednocześnie wskazał na możliwość uruchomienia dopłat do magazynowania zbóż. Według informacji polityka, do tej pory nie wpłynęły żadne żądania przywrócenia ochrony celnej na granicy z Ukrainą.

Ostateczne decyzje w sprawach związanych z unijną polityką rolną mają zostać podjęte przez kolegium komisarzy, które zbiera się każdego tygodnia w środę. Osoby, które szczególnie interesują się tym tematem, powinny śledzić w mediach bezprecedensowe wydarzenie, jakim w ciągu najbliższych dni ma być wyjazd 20 unijnych komisarzy do Kijowa. To na tym spotkaniu będzie można obserwować, jakie obietnice i decyzje unijni politycy przekażą stronie ukraińskiej. Konsultacje mają się odbyć przed szczytem UE – Ukraina, zapowiadanym na 3 lutego 2023 roku.

Jakie są skutki unijnej polityki likwidacji cła na ukraińskie płody rolne po niespełna roku?

Przed wybuchem wojny na Ukrainie, czyli przed 24 lutego 2022 roku całkowita wielkość eksportu żywności do krajów UE była szacowana na ponad 200 tysięcy ton rocznie. Po zniesieniu barier celnych ta wartość wzrosła ponad 14 krotnie - osiągając 2,85 miliona ton!

Duże wrażenie robi także zestawienie ilości konkretnych produktów rolnych, które były importowane przed i po zniesieniu unijnych ceł:

  • kukurydza – 12 milionów ton w 2022 roku, rok wcześniej było to 7,3 miliona – prawie dwukrotny wzrost,

  • nasiona słonecznika - 25 tysięcy ton w 2021 roku, w poprzednim roku to 1,85 miliona ton, czyli 74- krotnie więcej!

  • mięso drobiowe – w 2021 roku importowano 90 tysięcy ton, a rok później było to już 163 tysiące ton, czyli prawie 2 razy więcej.

((rpf) Michał Ziemski

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA