REKLAMA

Co w polu? Zalecenia gospodarskie na październik

Redakcja - Uprawa
05.10.2021
chat-icon 1

Październik to czas wysiewów zbóż ozimych, zbiorów kukurydzy na kiszonkę, jesiennego nawożenia i zaorywania pól. Pracy jest jeszcze sporo.

REKLAMA

Październik to czas wysiewów zbóż ozimych, zbiorów kukurydzy na kiszonkę, jesiennego nawożenia i zaorywania pól. Pracy jest jeszcze sporo.

W ramach zazielenienia do 1 października danego roku rolnicy mają obowiązek utrzymania na gruncie międzyplonów ścierniskowych. Od następnego dnia można zatem przygotowywać pole np. pod siew pszenicy ozimej.

W październiku rolnicy kończą siew zbóż, zwiększając ilość wysiewu przy opóźnionym terminie siewu o 10 do 15%. Gdy zboża osiągną 3-4 listki, można przystąpić do jesiennego zwalczania miotły zbożowej. Przygotowujemy piwnice i miejsca na kopce do przechowywania ziemniaków. Zbieramy kukurydzę na kiszonkę, pamiętając o jej dokładnym rozdrobnieniu i prawidłowym zakiszeniu. Zbieramy buraki w terminie uzgodnionym z cukrownią, a liście, starannie ścięte, bez zanieczyszczeń, przeznaczamy na kiszonkę lub przyorujemy. Nawozimy pola obornikiem lub gnojowicą jak najszybciej je przyorując. Wykonujemy także orki zimowe oraz jesienne nawożenie nawozami mineralnymi.

Pozyskane nasiona roślin strączkowych wykorzystujemy w żywieniu zwierząt. Ze względu na zawartość białka mogą z powodzeniem zastąpić importowaną soję w żywieniu. Ze wszystkich grochów najlepszy skład aminokwasowy posiada żółtozielony groch Ametyst. Nasiona roślin strączkowych ze względu na toksyny i substancje antyżywieniowe muszą być stosowane w ograniczonych ilościach z pominięciem prosiąt i wysokoprośnych macior. Przeciętnie strączkowe mogą stanowić około 10% w dawce pokarmowej. Gniecione nasiona łubinu białego w żywieniu krów mlecznych poprawiają wydajność i procent tłuszczu w mleku.

Zboża zwożone do magazynów po omłotach jesienią są szczególnie narażone na inwazję szkodników. Zapach świeżego, wilgotnego ziarna wywabia je z kryjówek, znajdujących się w szczelinach, zakamarkach magazynów oraz w resztkach nieuprzątniętego ubiegłorocznego zbioru. Profilaktyka, czystość i higiena magazynów, są podstawą ograniczenia ich występowania. Tylko w skrajnych przypadkach należy prowadzić walkę chemiczną odpowiednimi preparatami owadobójczymi.

W pustych pomieszczeniach należy wykonać następujące czynności:


- usunąć resztki ziarna i innych produktów, wynieść sprzęty, worki i sprzęt, który należy dokładnie oczyścić, umyć i wysuszyć na zewnątrz pomieszczenia,


- magazyn, przylegające pomieszczenia i schody oczyścić z pajęczyn i kurzu, wyskrobać ze szczelin resztki ziarna, a zmiotki usunąć i zniszczyć (np. spalić),


- szpary w ścianach i podłogach wypełnić kitem okiennym lub zaprawą murarską; jeśli podłogi są nieszczelne - zerwać deski, usunąć spod podłogi poślad i śmieci, następnie powierzchnię tę zasypać świeżo gaszonym wapnem i deski ponownie przybić,


- umyć okna, drzwi oraz podłogi i wysuszyć je; uszczelnić magazyn i całe pomieszczenie opryskać jednym z zalecanych preparatów.

Postępowanie z ziarnem w magazynach polega na:


- zapobieganiu zawleczenia szkodników z zewnątrz, nigdy nie umieszczać ziarna lub produktów (np. pasz) porażonych w pobliżu zdrowych,


- systematycznym kontrolowaniu magazynu, a w razie pojawienia się szkodników natychmiastowym ich zniszczeniu,


- usuwaniu i niszczeniu odpadków po czyszczeniu ziarna, a jeśli są one przydatne na paszę, można je zużyć po uprzednim ześrutowaniu i zaparzeniu,


- utrzymywaniu pomieszczenia i produktów w stanie suchym (najlepiej poniżej 13% wilgotności) i w możliwie niskiej temperaturze, co można uzyskać przez wietrzenie; wietrzenie należy wykonywać w dni pogodne i suche, często, lecz krótko, aby temperatura w pomieszczeniu była wyższa od zewnętrznej; jeśli na dworze jest cieplej niż w magazynie, to należy wietrzyć tylko przy bardzo niskiej wilgotności powietrza - dzięki temu umkniemy skraplania się i osiadania na ścianach i ziarnie pary wodnej.

Magazyny zasypywać wyłącznie ziarnem doczyszczonym i suchym. W ciepłych miesiącach szuflować ziarno przynajmniej raz na tydzień, a w zimowych raz na miesiąc, gdy ziarno jest wilgotne, zabieg wykonywać częściej. Jeśli w magazynie są puste worki, należy je co pewien czas wietrzyć i wytrzepać, a w razie konieczności dezynsekować.

(rup) jp / Źródło: WIR

chat-icon 1

REKLAMA

Polecane

Komentarze (1)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


Iga050 09.10.2023

Co robią rolnicy jesienią?

0 0
REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA