REKLAMA

Coraz więcej konfliktów między „nowymi” mieszkańcami wsi a rolnikami

Redakcja - Prawo i Finanse
08.04.2022
chat-icon 0

Kombajn Deutz-Fahr

Nieprzyjemne odzwierzęce zapachy, hałas nawet nocą oraz kurz i zapylenie to kwestie, które często przeszkadzają przybyłym na wieś „nowym” mieszkańcom i stają się kością niezgody oraz powodem konfliktów z rolnikami. Tak naprawdę te „niedogodności” są nierozłącznym elementem terenów wiejskich na których uprawia się ziemię i hoduje zwierzęta.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA
Kombajn Deutz-Fahr[/caption]

Nieprzyjemne odzwierzęce zapachy, hałas nawet nocą oraz kurz i zapylenie to kwestie, które często przeszkadzają przybyłym na wieś „nowym” mieszkańcom i stają się kością niezgody oraz powodem konfliktów z rolnikami. Tak naprawdę te „niedogodności” są nierozłącznym elementem terenów wiejskich na których uprawia się ziemię i hoduje zwierzęta.

Nie da się tego zrobić w zupełnej ciszy i bez bardzo intensywnych zapachów, które dla niektórych osób mogą być nieprzyjemne. „Nowi” z miasta składają skargi na sąsiadów, którzy tak naprawdę robią to samo od lat, często robili to też ich rodzice i dziadkowie – po prostu produkują żywność. Można odnieść wrażenie, że ludzie z miasta dopiero po przeprowadzce na wieś dowiadują się, że mleko i mięso zanim trafi do sklepu musi zostać wyprodukowane przez rolnika.

W sprawie konfliktu pomiędzy dotychczasowym a nowymi mieszkańcami wsi Opolska Izba Rolnicza zgłosiła wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Izba chce, aby wprowadzono regulacje prawne, które mają uniemożliwić ograniczanie działalności rolniczej.

W ocenie opolskiego samorządu rolniczego, problem pojawił się w wyniku niekontrolowanego rozlewania się zabudowy mieszkaniowej na terenach wiejskich, a to właścnie wywołuje konflikty społeczne, które występują na styku terenów o różnym przeznaczeniu. Batalie rolników z pozostałymi mieszkańcami wsi obserwowane są przez Opolską Izbę Rolniczą od wielu lat.

Z relacji izby wynika, że rolnicy zgłaszają przypadki blokowania inwestycji, które otrzymały wcześniej wszystkie wymagane dokumenty i spełniają odpowiednie warunki do rozpoczęcia.

Niestety konflikty między rolnikami a przybyłymi na wieś osiedleńcami w znaczny sposób utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe prowadzenie gospodarstw rolnych na danym terenie.

Opolska Izba Rolnicza zwróciła się z prośbą do Wojewody Opolskiego, aby ten podjął działania zmierzające do skrócenia procedury akceptowania decyzji budowlanych dla rolników, dotyczy to szczególnie inwestycji w produkcją rolniczą, głównie zwierzęcą. Rolnicy chcieliby spotkać się z wojewodą, aby omówić możliwości działania w tym zakresie.

- Pismo w tej sprawie zostało skierowane do Krajowej Rady Izb Rolniczych. Ta z kolei przekazała wniosek do ministerstwa. Ministerstwo odpowiada, że to do obowiązków organów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów należy takie kształtowanie przestrzeni w granicach gminy, aby tworzyła ona harmonijną całość, uwzględniając wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne – informuje Opolska Izba Rolnicza.

- To władze gminy, ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, powinny tak ważyć interes publiczny i interes prywatny, aby w ramach ładu przestrzennego powstawały zwarte jednostki urbanistyczne, składające się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju – podkreśla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dodając, że w styczniu Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłosił kilka propozycji, których realizacja przyczyni się do zwiększenia efektywności produkcji rolnej.

(rpf) pp / Źródło: Opolska Izba Rolnicza

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA