REKLAMA

Coraz więcej województw zagrożonych suszą rolniczą

Redakcja - Uprawa
16.06.2021
chat-icon 0

Susza rolnicza swoim zasięgiem obejmuje coraz większe obszary Polski. Obecnie występuje już w siedmiu województwach i czterech uprawach.

REKLAMA

Susza rolnicza swoim zasięgiem obejmuje coraz większe obszary Polski. Obecnie występuje już w siedmiu województwach i czterech uprawach.

Z najnowszego raportu IUNG-PIB wynika, że susza rolnicza jest obecna w siedmiu województwach: zachodniopomorskim, lubelskim, pomorskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim oraz mazowieckim.

W badanym okresie, tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2021 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw:

- zbóż jarych - suszę w tych uprawach odnotowano w 170 gminach (6,86% gmin Polski) na obszarze 2,01% gruntów ornych kraju.

- zbóż ozimych - w tych uprawach suszę notowano w 107 gminach (4,32% gmin Polski) na obszarze 0,78% gruntów ornych kraju.

- truskawek – suszę notowano w 60 gminach (2,42% gmin Polski) na obszarze 0,48% gruntów ornych kraju.

- krzewów owocowych – susza wystąpiła w 51 gminach (2,06% gmin Polski) na obszarze 0,34% gruntów ornych kraju.

W kwietniu w południowo-wschodniej części kraju notowano wysokie opady od 60 do 120 mm (tj. ok. 140% normy wieloletniej). W środkowej Polsce również opady były wysokie, chociaż mniejsze niż w południowo-wschodniej części kraju, wynoszące w od 30 do 60 mm, stanowiące na tych terenach 90-140% normy. W północnych rejonach Polski były najniższe od 20 do 30 mm a miejscami notowano opady o wielkości nawet poniżej 20 mm i na tych obszarach stanowiły od 40 do ponad 90% normy.

W maju opady atmosferyczne były bardzo zróżnicowane. Najmniejsze stwierdzono w północno-zachodnich i południowo wschodnich obszarach Polski wynoszące od 40 do 60 mm i na tych terenach stanowiły 90-100% normy, a na Wyżynie |Lubelskiej, Polesiu Zachodnim i Wołyńskim notowano opady o wielkości tylko 70% normy wieloletniej. Natomiast znacznie wyższe opady od 60 do aż 120 mm notowano w szerokim pasie biegnącym od południowo-zachodnich po północno-wschodnie tereny kraju. Wysokie opady od 100 do ponad 200 mm notowano w Sudetach, w Beskidach Zachodnich oraz w Karpatach. Na przeważającym terenie kraju opady tegorocznego maja stanowiły od 100 a miejscami nawet 150% normy wieloletniej.

W pierwszej dekadzie czerwca na terenie całego kraju notowano bardzo małe opady atmosferyczne nie przekraczające 5 mm, a w niektórych miejscach w ogóle nie wystąpiły. Tylko na terenie Pojezierza Iławskiego, na Równinie Warmińskiej, na Garbie Lubawskim, na Wyżynach: Woźnicko-Wieluńskiej, Krakowsko-Częstochowskiej, Śląskiej, na Pogórzu Środkowobeskidzkim i Zachodniobeskidzkim oraz w niektórych miejscach Pojezierza Wielkopolskiego notowano nieco większe opady od 5 do 15 mm.

Niedobory wody dla roślin uprawnych od 11 kwietnia do 10 czerwca były bardzo zróżnicowane. Największy deficyt wody odnotowano w województwie zachodniopomorskim, gdzie stwierdzono wystąpienie suszy powodującej obniżenie polonów przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich warunkach pogodowych w czterech uprawach. Susza rolnicza w województwie zachodniopomorskim objęła zboża jare, zboża ozime, truskawki i krzewy owocowe.

W województwie lubelskim suszę notowano w trzech uprawach (zboża jare, zboża ozime i truskawki), w łódzkim i pomorskim w dwóch (zboża jare i zboża ozime), natomiast w warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim w oraz mazowieckim po jednej uprawie (zboża jare). Najmniejsze niedobory wody występują w zachodniej, południowej Polsce oraz na Mazowszu i na obszarze Żuław Wiślanych.

(rpf) jp / Źródło: IUNG

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA