REKLAMA

Czerwcowe straty w uprawach rolnych.

Redakcja - Uprawa
01.07.2016
Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

Niekorzystne warunki atmosferyczne panujące w czerwcu a w tym susza, intensywne burze z porywistymi wiatrami i lokalnie występujące gradobicia spowodowały znaczne straty w uprawach rolnych, które miejscami dochodzą nawet do 100%.

fot. MRiRW
REKLAMA

Niekorzystne warunki atmosferyczne panujące w czerwcu a w tym susza, intensywne burze z porywistymi wiatrami i lokalnie występujące gradobicia spowodowały znaczne straty w uprawach rolnych, które miejscami dochodzą nawet do 100%.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest przygotowana procedura dotycząca sposobu postępowania rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy oraz obszarach zagrożonych suszą (pobierz załącznik).

„Budżet państwa dopłaca do odszkodowań wypłacanych przez zakłady ubezpieczeń rolnikom z tytułu szkód spowodowanych suszą. Wysokość odszkodowań wypłacanych poszkodowanym w wyniku suszy producentom rolnym przez zakłady ubezpieczeń jest uzależniona od sumy ubezpieczenia upraw rolnych od tego ryzyka.

Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych m.in. suszą, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:

1) kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji rolnej, który może zostać przeznaczony na zakup m.in. kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, którego oprocentowanie dla kredytobiorcy wynosi:

–  do 2,105% w skali roku dla kredytów na wznowienie produkcji dla rolników posiadających polisę ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej,

– do 3,158% w skali roku dla kredytów na wznowienie produkcji dla rolników nieposiadających ubezpieczenia upraw lub zwierząt.

Podstawowym warunkiem ubiegania się o ww. kredyt jest oszacowanie szkód przez komisję powołaną przez wojewodę w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji;

2) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, pomocy w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;

3) zastosowanie przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także umorzenia czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego;

4) udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na wniosek producenta rolnego złożony do urzędu gminy.

Po uzyskaniu danych z komisji wojewódzkich szacujących szkody podjęta zostanie decyzja o możliwości uruchomiania dodatkowej pomocy.

Na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187, z późn. zm.) Agencja może wypłacić płatności dla gospodarstw rolnych, w których powstały szkody co najmniej na 70 % powierzchni upraw rolnych lub 70 % powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych. Pomoc na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro, przy czym, jeżeli straty powodują zmniejszenie dochodu z całego gospodarstwa rolnego powyżej 30 % to jest to pomoc publiczna udzielana na podstawie zgłoszenia do Komisji Europejskiej, a jeżeli straty w całym gospodarstwie nie przekraczają 30 % jest to pomoc udzielana w formie de minimis.

Stawkę pomocy na 1 ha ogłasza minister właściwy do spraw rolnictwa nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania do biur powiatowych ARiMR wniosków o przyznanie pomocy.

Kwota pomocy podlega pomniejszeniu o 50 % dla rolników nie posiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

W celu złagodzenia skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych z budżetu państwa stosowane są dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W 2016 r. dopłata ta wynosi 65% składki należnej od producenta rolnego.”

(ru)


źródło: www.minrol.gov.pl

Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA