REKLAMA

Czy wyrównanie dopłat dla rolników będzie możliwe

Osiem krajów Europy Środkowo–Wschodniej podpisało w Warszawie deklarację w sprawie finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, w tym płatności bezpośrednich. Ministrowie rolnictwa podkreślają w niej, że rolnicy w Unii Europejskiej funkcjonują na jednolitym rynku, stawiane są im jednakowe cele wobec klimatu i środowiska. Dlatego też zasadne jest wyrównanie dopłat bezpośrednich oraz o silny, sprawiedliwy unijny budżet na rolnictwo.

fotolia
Redakcja - Prawo i Finanse 25.02.2020 chat-icon0

REKLAMA
Pojawiają się nowe wyzwania, z którymi żaden pojedynczy kraj sobie nie poradzi: wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, zmianami rynku globalnego, problemy głodu na świecie. W tych i wielu innych sprawach Unia Europejska musi być bardzo aktywna. Dlatego wyrównanie szans rozwoju jest elementem jeszcze bardziej integrującym Europę – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski rozpoczynając obrady.

Uczestniczący w konferencji komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski dodał: – Tak, jak potrzebne jest rolnictwo precyzyjne, tak precyzyjna musi być też polityka rolna. Musi ona uwzględniać specyfikę poszczególnych regionów, poszczególnych państw. Dlatego regionalna dyskusja też jest potrzebna. Jest ważnym uzupełnieniem dyskusji dotyczącej całego rolnictwa europejskiego. Odnosząc się do kwestii finansowych unijny komisarz zwrócił uwagę, że dyskusje dotyczą siedmioletniej perspektywy finansowej, a unijny budżet zawsze był uchwalany z oporami. Lepiej, że wszystkie problemy zostaną szczegółowo omówione. Rolnictwo jest ważną częścią polityki europejskiej.

Zdaniem Wojciechowskiego końcowe decyzje budżetowe będą korzystniejsze niż wyjściowa propozycja Komisji Europejskiej. Jak zaznaczył, wysiłki muszą być teraz skupione na tym, aby uzyskać w budżecie większe środki na WPR. Potem przyjdzie czas na dyskusję jak te środki powinny być podzielone.

Obecnie niższe dopłaty niż średnia unijna otrzymuje 14 państw Unii Europejskiej. Płatności bezpośrednie wspierające dochody rolników są w Unii Europejskiej bardzo zróżnicowane i wynoszą od 200 do 500 euro na hektar.

Według MRiRW, rząd podkreśla potrzebę pełnego wyrównania poziomu płatności bezpośrednich między państwami członkowskimi UE. To warunek sprawiedliwego podziału środków wsparcia dla europejskich rolników. Zwłaszcza, że funkcjonujące w ramach wspólnego rynku rolnego podmioty muszą spełniać te same – jednakowe dla wszystkich i coraz wyższe – unijne standardy produkcji.

Jedynie areał użytków rolnych uprawianych w sposób zrównoważony może być współczesnym parametrem naliczania płatności bezpośrednich, gdyż może przyczyniać się do realizacji wyzwań związanych z łagodzeniem zmian klimatycznych i poprawą środowiska (gleba, woda, powietrze).

(rpf) jp / Źródło: MRiRW


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA