REKLAMA

Dlaczego tak mało wniosków o restrukturyzację zadłużeń jest rozpatrywanych pozytywnie? Resort rolnictwa wyjaśnia

Redakcja - Prawo i Finanse
23.07.2020
Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

Spośród wszystkich złożonych do tej pory wniosków o restrukturyzację zadłużenia, co drugi wniosek został rozpatrzony negatywnie lub odrzucony bez rozpatrzenia. To bardzo duży odsetek, bo aż połowa wniosków. Resort rolnictwa wyjaśnia co jest najczęstszą przyczyną odrzucania wniosków.

REKLAMA

Spośród wszystkich złożonych do tej pory wniosków o restrukturyzację zadłużenia, co drugi wniosek został rozpatrzony negatywnie lub odrzucony bez rozpatrzenia. To bardzo duży odsetek, bo aż połowa wniosków. Resort rolnictwa wyjaśnia co jest najczęstszą przyczyną odrzucania wniosków.

Do głównych przyczyn odrzucenia wniosków o przejęcie długu w zamian za przeniesienie własności całości albo części nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa i pozostawienia ich bez rozpatrzenia należy zaliczyć:

- wysokość długu przekraczającą wartość nieruchomości,

- brak załączników,

- zadłużenie wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

- brak wykazu nieruchomości,

- brak dokumentów potwierdzających kwotę zadłużenia,

- brak dokumentów potwierdzających tytuł prawny do posiadanych nieruchomości,

- nieaktualny operat szacunkowy,

- brak informacji o wymagalności długów,

- zadłużenie nie związane z prowadzeniem działalności rolniczej,

- nie uzupełnianie dokumentów mimo wezwań wnioskodawcy.

Każdorazowo podjęcie decyzji w sprawie dalszego procedowania wymaga dokonania pełnej analizy złożonej dokumentacji pod kątem jej zgodności z wymogami ustawowymi. W wielu przypadkach wnioski wymagają uzupełnienia na dalszym etapie postępowania. Tym samym, jak wskazuje MRiRW, proces ten jest pracochłonny i wymaga dużego zaangażowania pracowników opiniujących wnioski z uwagi na konieczność dotrzymana ustawowych terminów.

Przepisy art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33) jednoznacznie określają co powinien zawierać wniosek o przejęcie długu i jakie dokumenty powinny zostać dołączone do tego wniosku. Jednocześnie rozpatrując wniosek o przejęcie długu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może wzywać podmiot prowadzący gospodarstwo rolne do złożenia wyjaśnień lub dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia warunków udzielenia pomocy.

W MRiRW podjęte zostały prace legislacyjne mające na celu stworzenie podstawy prawnej do przejmowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nieruchomości w zamian za zobowiązania względem tej instytucji.

(rpf) kp / Źródło: KRIR

(rpf) kp / Źródło: KRIR

Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA