REKLAMA

Do 14 marca zgłoś urządzenia chłodnicze!

Redakcja - Zwierzęta
12.03.2016
chat-icon 0

Do poniedziałku 14 marca mają czas na rejestrację właściciele urządzeń chłodniczych mieszczących ponad3kg czynnika chłodzącego. Obowiązek ten dotyczy również rolników, którzy powinni zgłosić swój sprzęt doCentralnego Rejestru Operatorów (CRO).Kto tego nie zrobi może zostać ukarany.

REKLAMA

Do poniedziałku 14 marca mają czas na rejestrację właściciele urządzeń chłodniczych mieszczących ponad 3 kg czynnika chłodzącego. Obowiązek ten dotyczy również rolników, którzy powinni zgłosić swój sprzęt do Centralnego Rejestru Operatorów (CRO). Kto tego nie zrobi może zostać ukarany.

Obowiązek taki pojawia się w związku z dostosowaniem polskich przepisów prawa do przepisów UE, dotyczą one substancji zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych. Dzięki wprowadzeniu tak ścisłej ochrony urządzeń chłodniczych lepiej ma być chroniona warstwa ozonowaj Ziemi i co za tym idzie zapobieganie ocieplaniu się klimatu.

Informacje o zgłaszanych urządzeniach mają trafić do Centralnego Rejestru Operatorów. Sprzęt będzie mieć założoną Kartę Urządzenia, w której opisane zostaną m.in. rodzaj i ilość czynnika chłodniczego.

Operator urządzenia* rejestruje się w CRO, na stronie internetowej Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Mościckiego w Warszawie, w systemie Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK) – www.cro.ichp.pl . Po uzyskaniu dostępu do CRO (konto operatora) operator zakłada Kartę Urządzenia, dla każdego z urządzeń. Serwisant dokonuje wymaganych wpisów (dotyczących instalacji, konserwacji lub serwisowania, kontroli szczelności itp.) w Karcie Urządzenia, w obecności operatora urządzenia i po jego wcześniejszym zalogowaniu się do CRO. 

*Operatorem urządzenia jest jego właściciel lub też osoba zarządzająca obiektem, w którym urządzenie to się znajduje.

Ewidencja dotyczy urządzeń, które zawierają co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych bądź fluorowanych gazów cieplarnianych.

Kontrole będzie przeprowadzał Inspektorat Ochrony Środowiska. Za brak Karty Urządzenia może być nałożona spora kara, nawet kilka tysięcy złotych.

Naprawy i serwisowanie będzie mogła przeprowadzać wyłącznie osoba z odpowiednim certyfikatem.

Obowiązek rejestracji w CRO nie dotyczy:

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (zwane w skrócie rozporządzeniem F-gazowym).

  • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r., poz. 881).

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 56).

  • Rrozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia (Dz.U. z 2016 r., poz. 73).

Więcej informacji:

  • Instytut Chemii Przemysłowej – www.ichp.pl

  • Inspektorat Ochrony Środowiska – www.ios.edu.pl

(rzw)

fot. fotolia

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA