REKLAMA

Dobrze zaplanowane żniwa to ograniczenie przestojów na polu

Redakcja - Uprawa
18.07.2016
chat-icon 0

Żniwa to dla każdego rolnika prowadzącego produkcję zbóż bardzo ważny czas wieńczący wielomiesięczny trud związany z uprawą.

Agro Brand
REKLAMA

Żniwa to dla każdego rolnika prowadzącego produkcję zbóż bardzo ważny czas wieńczący wielomiesięczny trud związany z uprawą.

To również stres wiążący się z optymalnym zsynchronizowaniem wszystkich prac tak, by uniknąć niepotrzebnych przestojów kombajnu, które zawsze oznaczają duże koszty. Na co warto zwrócić uwagę, aby upłynnić pracę podczas żniw.

Nie da się ukryć, że zadań do ogarnięcia jest mnóstwo, dlatego niezmiernie istotne jest ich zaplanowanie z wyprzedzeniem. Skrupulatne przygotowanie i dopilnowanie, czasami z pozoru błahych spraw, może wiązać się ze znacznym ograniczeniem strat.

Sprawny kombajn to oczywiście podstawa – zapewne każdy rolnik wie, jak ważna jest jego konserwacja i prowadzenie przeglądów technicznych. Tracenie czasu na usunięcie ewentualnych usterek na polu to również straty finansowe. Brak przestojów związanych z bezawaryjnością kombajnu to pierwszy klucz do sukcesu.

Niekiedy przeszkody w sprawnym poruszaniu się kombajnu wynikają z niedostatecznego przygotowania pola, np. licznych kamieni, które zmuszają do zmniejszenia prędkości roboczej lub sporego zachwaszczenia, co w konsekwencji wymaga większego obciążenia zespołów czyszczących. W przypadku znacznego udziału chwastów wieloletnich, zwłaszcza perzu właściwego, warto wcześniej rozważyć zabieg desykacji, która z pewnością ułatwia zbiór.

O wydajności kombajnu decyduje jego sposób przemieszczania się po polu. Momentami strat są z pewnością nawroty maszyny, dlatego korzystniejszym rozwiązaniem jest jazda kombajnu w sposób zagonowy niż dookoła pola.

Istotnym elementem prac żniwnych jest płynne zsynchronizowanie pracy kombajnu i środków transportu odbierających i przewożących zboże do punktu składowania bądź skupu.

Każda minuta postoju kombajnu z włączonym silnikiem może przynieść kilka złotych straty. Zasadne jest zatem dostosowanie ilości ciągników i przyczep z nadstawkami czy choćby wygospodarowanie tymczasowego miejsca, w którym zboże mogłoby być wysypane. Zdecydowanie najkorzystniejszym rozwiązaniem, z punktu widzenia wydajności czasowej, jest rozładowywanie zbiornika kombajnu podczas jazdy. Nawet starsze kombajny posiadają rozkładaną rurę wysypową, warto więc wykorzystywać ich możliwości jednocześnie pamiętając o dostosowaniu prędkości kombajnu i ciągnika odbierającego zboże.

Może wiązać się to z pewnym ograniczeniem prędkości kombajnu w celu dopasowania jej do ciągnika, jednak i tak jest to efektywniejsze rozwiązanie niż postój pełnego kombajnu oczekującego na podjechanie ciągnika z przyczepą.

Ilość środków transportujących zboże powinna być uzależniona od miejsca przeznaczenia przewożonego plonu, a także odległości pola od gospodarstwa. Jeśli zboże ma być odstawiane z pola bezpośrednio do skupu trzeba wziąć pod uwagę dłuższą nieobecność ciągnika z przyczepą, a to rodzi konieczność posiadania w gotowości większej ilości ciągników i przyczep lub choćby tymczasowo wygospodarowanego miejsca składowania zboża, odpowiednio przygotowanego.

Nawet jeśli zboże odwożone jest najpierw do magazynu czy silosu w gospodarstwie warto prędzej określić ilość potrzebnego czasu na wykonanie tej czynności tak, aby żadna maszyna niepotrzebnie nie stała.

Z pewnością nie da się przewidzieć wszystkiego, jednak warto ograniczyć potencjalne straty czasu do minimum. Czasami z pozoru błahe i nieistotne elementy odgrywają znaczącą rolę w płynności prac podczas żniw. Pomyślmy prędzej o zapasowym kole do przyczepy umożliwiającym szybką wymianę czy odpowiednim oznakowaniu przyczep, co pozwoli uniknąć przestoju związanego z zatrzymaniem ciągnika przez policję.

(rup)

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA