REKLAMA

Dodatkowe znakowanie świń

W niektórych przypadkach przemieszczania świń między gospodarstwami należy je dodatkowo oznakować.Podajemy za ARiMR instrukcję wypełniania zgłoszenia dodatkowego oznakowania świń.

Agro Brand
Redakcja - Zwierzęta 29.11.2016 chat-icon0

REKLAMA
W niektórych przypadkach przemieszczania świń między gospodarstwami należy je dodatkowo oznakować. Podajemy za ARiMR instrukcję wypełniania zgłoszenia dodatkowego oznakowania świń.

W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba urodzenia i przebywa w niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest obowiązany dodatkowo oznakować tę świnię przez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni.

Fakt dodatkowego oznakowania należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia oznakowania do biura powiatowego ARiMR. Zgłoszenie składane jest na druku Zgłoszenia świń do rejestru (ZŚR/12). Druk składa posiadacz zwierzęcia, do którego siedziby stada została przemieszczona świnia i przebywa w jego siedzibie powyżej 30 dni.

Przypominamy również ogólne zasady funkcjonowania systemu znakowania zwierząt:
Kolczyki do oznakowania bydła, owiec i kóz posiadacz zwierząt może zakupić z wyprzedzeniem, jeszcze zanim zwierzęta pojawią się w stadzie.

Na wniosek posiadacza zwierząt, kierownik biura powiatowego Agencji przydziela pulę numerów identyfikacyjnych zwierząt gospodarskich, którymi będą oznakowane zwierzęta. Wniosek o przydzielenie puli numerów jest dostępny w każdym biurze powiatowym Agencji.

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego, po otrzymaniu Odpowiedzi (z pieczątką "autoryzowane do produkcji") na złożony w biurze powiatowym Wniosek, nabywa kolczyki z przydzielonymi numerami identyfikacyjnymi zwierząt gospodarskich od dostawcy, znajdującego się na liście dostawców prowadzonej przez Agencję.

Lista dostawców wraz z cennikami kolczyków dostępna jest w biurze powiatowym Agencji oraz na stronie internetowej Agencji.

Zamówienie na kolczyki i duplikaty kolczyków posiadacz zwierząt składa bezpośrednio u wybranego dostawcy, wpisanego na listę dostawców prowadzoną przez Agencję, po otrzymaniu z Birze Powiatowym ARiMR Odpowiedzi na Wniosek o przydzielenie puli numerów.

Świnie są znakowane numerem siedziby stada, w której się urodziły. Należy złożyć u dostawcy Zamówienie ze wskazaną ilością kolczyków.

Formularz Zamówienia określa dostawca kolczyków.

Owce i kozy znakuje się dwoma kolczykami. Na wniosku o przydzielenie puli numerów posiadacz musi zaznaczyć, czy oznakuje zwierzęta dwoma zwykłymi kolczykami, czy też kolczykiem zwykłym oraz kolczykiem z elektronicznym identyfikatorem (dla zwierząt przeznaczonych na sprzedaż do krajów członkowskich UE).

(rzw) rp / źródło: ARiMR


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA