REKLAMA

Dofinansowanie fotowoltaiki i nawadniania – przedłużony nabór wniosków w ARiMR

Redakcja - Prawo i Finanse
28.02.2023
chat-icon 0

- „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020 obecnie pozwala rolnikom planującym w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, ubieganie się o wsparcie finansowe w ramach tego działania.
- Dobrą informacją jest ta, że pierwotny termin zakończenia naboru ustalony na 1 marca został przedłużony o dwa tygodnie do 15 marca 2023 roku.
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwiebędzie przyznawane rolnikom w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA

- „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020 obecnie pozwala rolnikom planującym w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, ubieganie się o wsparcie finansowe w ramach tego działania.

- Dobrą informacją jest ta, że pierwotny termin zakończenia naboru ustalony na 1 marca został przedłużony o dwa tygodnie do 15 marca 2023 roku.

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie będzie przyznawane rolnikom w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji.

Wparciem na nawadnianie mogą być objęte następujące działania:

- wykonanie nowego nawodnienia,

- ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru.

„Modernizacja gospodarstw rolnych” – jaka jest maksymalna wysokość wsparcia?

Standardowo poziom wsparcia wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji realizowanej przez tzw. „młodego rolnika” – 60% do maksymalnej kwoty wynoszącej 100 tysięcy złotych.

Rolnikom, którzy zdecydują się na instalację paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii przysługuje refundacja kosztów inwestycji w obszarze zielona energia.

Co ważne, pomoc w ramach wsparcia może być również przeznaczona na instalację pomp ciepła, o ile są one połączone z instalacją fotowoltaiczną, a panele fotowoltaiczne można zainstalować na gruncie lub na budynku. Bardzo ważne: inwestycja musi być usytuowana na gruntach rolnych zabudowanych, a pokrycie dachu budynku nie może być wykonane z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest.

- Do kosztów podlegających dofinansowaniu należą m.in. koszty: zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu czy koszty zakupu pomp ciepła. Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” – 60 proc. Limit wykorzystany w obszarze F nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” – informuje ARiMR.

Z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” nie łączą się limity wykorzystane w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) i w obszarze F (fotowoltaika).

W obecnym naborze złożono już  25 wniosków na kwotę 1,9 mln zł na inwestycje w nawadnianie i 275 wniosków na kwotę 24,55 mln zł o pomoc na tworzenie instalacji fotowltaicznych.

Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można przekazać również w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA