REKLAMA

Dopłaty do łąk kwietnych

Rolnicy zajmujący się uprawą będą mogli wnioskować o dopłaty do zakładania łąk kwietnych, tzw. pasów kwietnych. Dofinansowanie będzie możliwe do pozyskania w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

fot. Adobe Stock
Redakcja - Uprawa 04.01.2022 chat-icon4

REKLAMA
Aktualna wersja projektu została na lata 2023-2027 została opublikowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z publikacji wynika, że od 2023 roku zainteresowani rolnicy będą mogli wnioskować o dofinansowanie na zakładanie tzw. pasów kwietnych na guntach uprawnych.

Jaka będzie kwota dofinansowania?

Na czym polega interwencja?

Dla kogo dofinansowanie w ramach interwencji?

Jakie są wymogi?

Jakie są ograniczenia?

Jaka będzie kwota dofinansowania?

Dotacja na założenie i utrzymanie łąki kwietnej będzie wynosić do 4207 zł za hektar i będzie możliwość jej otrzymywania przez pięć lat.

Na różnorodność biologiczną negatywny wpływ mają między innymi czynniki takie jak postępująca intensyfikacja rolnictwa, porzucanie działalności rolniczej lub poszerzanie areału gruntów ornych kosztem areału trwałych użytków zielonych. Utrata różnorodności biologicznej wpływa na zanikanie specyficznych usługi ekosystemowe (np. zapylanie), które są zarazem elementem niezbędnym do przeprowadzenia wielu rodzajów uprawy.

Interwencja zaplanowana na lata 2023-2027 ma na celu wzbogacenie bioróżnorodności i krajobrazu wiejskiego, a także zapewnienie miejsca bytowania dla organizmów pożytecznych oraz niezbędnej dla nich bazy pokarmowej, obejmuje owady zapylające oraz ptaki krajobrazu rolniczego. Zaplanowano wsparcie obejmujące około 700 hektarów.

Na czym polega interwencja?

Działanie w ramach interwencji „Wieloletnie pasy kwietne” polega na zakładaniu i utrzymywaniu wieloletnich, śródpolnych pasów kwietnych. Oczekiwane efekty tego działania to wzbogacanie bioróżnorodności krajobrazu wiejskiego, a także ograniczanie szkodliwych monokultur oraz wspieranie zapylaczy i innych pożytecznych organizmów.

Dla kogo dofinansowanie w ramach interwencji?

Dofinansowanie przeznaczone jest dla posiadających gospodarstwa rolnych o łącznej powierzchni gruntów rolnych przekraczających jeden hektar. Warunkiem wypłaty środków jest też zobowiązanie prowadzenia pasów kwietnych przez okres co najmniej pięciu lat. Z płatności wyłączone są działki o powierzchni mniejszej niż 0,1 ha.

Jakie są wymogi?

Minimalne wymiary pasa kwietnego muszą wynosić 35 metrów długości oraz szerokość od 3 do 9 metrów. Istotne jest też, że minimalna odległość pomiędzy pasami kwietnymi musi wynosić 50 metrów.

Istotny jest też termin wysiewu mieszanki nasion, musi być to jesień poprzedzająca rok rozpoczęcia realizacji zobowiązania lub wiosna w pierwszym roku realizacji zobowiązania, a raz w roku musi zostać skoszone minimum 50 procent roślinności pasów kwietnych.

Pas kwietny musi składać się co najmniej z dziesięciu gatunków rodzimych roślin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich, a to wskazuje, że nasiona na pasy kwietne mogą być uprawiane na terenach, które odznaczają się niższą klasą gleby.

Rolnicy, którzy podejmują działanie muszą również sporządzić plan działalności rolnośrodowiskowej. Warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania jest też zachowanie w gospodarstwie elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo, stanowiących ostoje przyrody, należy też zachować drzewa i krzewy istniejące w obrębie pasa kwietnego.

Jakie są ograniczenia?

W projekcie są również pewne ograniczenia, np. na pasy kwietne nie będzie można przekształcać istniejących trwałych użytków zielonych, a w samym obrębie pasa nie można przeorywać gleby i stosować nawozów naturalnych i mineralnych oraz prowadzić wypasu zwierząt. W przypadku skorzystania z dofinansowania nie będzie można stosować środków ochrony roślin oraz osadów ściekowych.

Pasów kwietnych nie będzie też można stosować jako drogi dojazdowe ani wykorzystywać jako miejsce parkowania maszyn i urządzeń rolniczych. Nie będą też mogły służyć jako miejsce na składowanie obornika i odpadów oraz siana i słomy.

Pełną treść projektu można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(rup)


REKLAMA

Polecane

Komentarze (4)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


edek 25.08.2022

4207 za hektar moze i dobrze dla rolnika cena ale co z tymie co rolnikami nie sa a maja miejsce ktore mozna obsiac takim łąkowym klimatem??

0 0
alicja 25.08.2022

W TEJ SUZY którą mamy to może sie okazać świetną alternatywą dla trawnika tradycyjnego no i mniej roboty podlewania itp.

0 0
Pan 15.05.2022

Bez sensu ze tylko dla rolnikow. Ja mieszkam na wsi, mam pol hektara pola za moja dzialka z domem. Obrabia sobie je okolivzny rolnik od ponad 10 lat. Z checiia bym taka łąkę zasial i niech sobie rosnie i mi ladnie z okien wyglada. Raz w roku moge skosic to nie zaden problem. No ale rolnikiem nie jestem.

0 0
ewa 05.01.2022

idea piękna ale czy znajdzie chętncyc

0 0
REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA