REKLAMA

Dopłaty do materiału siewnego trafiły już do niemal wszystkich wnioskujących o wsparcie


Pomoc mającą charakter tzw. „wojennej” dedykowano rolnikom, którzy w okresie od 15 lipca 2022 do 15 czerwca 2023 roku kupili materiał przeznaczony na siew z kategorii kwalifikowany lub elitarny.

fot. Adobe Stock
REKLAMA

Do kiedy można było wnioskować o pomoc?

Rolnicy z płynnością finansową zagrożoną przez wojnę trwającą na Ukrainie, do 14 sierpnia 2023 roku mogli wystąpić o przyznanie dopłat z w/w tytułu.

Ile wniosków o dopłaty do materiału siewnego wpłynęło do ARiMR?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w specjalnym komunikacie prasowym poinformowała, że łącznie złożonych zostało 52,8 tys. wniosków o pomoc. ARiMR wypłatę wsparcia rozpoczęła 5 października. Na dzień 10 października bieżącego roku, 138,1 mln złotych zostało przelanych na konta 49,5 tys. rolników.

Jakie są zasady wypłacania dopłat do materiału siewnego?

Przypominamy, że w ramach tzw. pomocy wojennej, z dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mógł skorzystać rolnik, który spełnił następujące warunki:
- między 15 lipca 2022 r. a 15 czerwca 2023 r. zakupił materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany określonych gatunków roślin uprawnych,
- w 2023 roku wnioskujący o pomoc złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich;
- o dopłatę do materiału siewnego nie składał wniosku już wcześniej w bieżącym roku, a jeśli taki wniosek został złożony, to rolnik go wycofał.

W jaki sposób wyliczano wysokość wsparcia?

Przy wyliczaniu wysokości wsparcia pod uwagę brano powierzchnię gruntów ornych. Ma to znaczenie ponieważ kwotę dofinansowania obliczano jako iloczyn powierzchni gruntów ornych nie większej niż 50 ha obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym, którą producent rolny zadeklarował we wniosku. W tej kalkulacji wyłączono uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Jakie są stawki pomocy?

Stawki pomocy przy uwzględnieniu przedstawionych powyżej wyliczeń wynoszą:
- 200 zł/ha do gruntów ornych, które obsiano zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi,
- 300 zł/ha do gruntów ornych, które zostały obsiane roślinami strączkowymi (z wyłączeniem soi),
- 500 zł/ha do gruntów ornych, które rolnik obsiał soją;
- 1200 zł/ha do gruntów ornych, które obsadzono ziemniakami.

(rup) Źródło: ARiMR


REKLAMA

Polecane

Komentarze (1)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


monicq 20.11.2023

i co my zrobimy jak te doplaty zabiora po polexicie - a jak wejdzie Ukraina do UE to już wogole rolnictwa nie widze w naszym kraju

0 0
REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA