REKLAMA

Dopłaty do materiału siewnego: Zgoda Komisji Europejskiej

Redakcja
27.07.2023
chat-icon 0

Dzięki pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej, rolnicy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wojną w Ukrainie, będą mogli otrzymać dopłaty do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA

Wnioski o tę pomoc będą przyjmowane do 14 sierpnia 2023 roku będą przyjmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Dopłatami będą obowiązywać objęte następującr gatunki roślin uprawnych:
- zboża: jęczmień, owies nagi, owies szorstki, owies zwyczajny, pszenica orkisz, pszenica twarda, pszenica zwyczajna, pszenżyto, żyto,
- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna,
- ziemniak.

Zgodnie z przepisami stawki dopłat wynoszą:
- 200 zł – na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi,
- 300 zł – na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi, z wyłączeniem soi,
- 500 zł – na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych soją,
- 1200 zł – na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.

Wysokość pomocy będzie obliczana jako iloczyn stawki pomocy i deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni gruntów ornych nie większej niż 50 ha obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany ww. gatunków roślin uprawnych, z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon.

W przypadku gdy zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie kwotę 210 mln zł, do obliczenia wysokości pomocy zastosowany będzie współczynnik korygujący (iloraz kwoty 210 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków).

Pomoc może być udzielona na wniosek producenta rolnego złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na jej stronie internetowej.

- Szczegółowe informacje dotyczące dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany można będzie uzyskać w biurach powiatowych lub na stronie internetowej ARiMR -  informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

(rpf) Źródło: ARiMR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA