REKLAMA

Dopłaty do nawozów: W którym województwie najwięcej wniosków?

Redakcja
21.06.2023
chat-icon 2

Częściową rekompensatę strat poniesionych w wyniku agresji Rosji na Ukrainę mogą otrzymać w formie dopłat do nawozów prowadzący gospodarstwa rolne.

fot. Adobe Stock
REKLAMA

Wnioski o wsparcie można składać do 14 lipca 2023 roku, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmująca dokumenty informuje, że wpłynęło już ponad 101 tys. wniosków.

Dofinansowanie można uzyskać do nawozów, które zostały zakupione między 16 maja 2022 r. a 31 marca 2023 r. Wsparcie jest przyznawane do zakupu nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez).

O tym, że dopłaty zaczną w najbliższych dniach wpływać na konta rolników – powiedział dziś szef resortu rolnictwa Robert Telus w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia.

Z którego województwa najwięcej wniosków o dopłaty do nawozów w 2023 roku?

Dopłaty do nawozów to forma wsparcia, która wzbudza zainteresowanie plantatorów z całego kraju. Z 101 tysięcy złożonych do tej pory wniosków, największą grupę stanowią rolnicy w województwa lubelskiego, na drugim miejscu znaleźli się wnioskujący z Mazowsza, a na trzecim Wielkopolska.

Kto może złożyć wniosek o dopłaty do nawozów?

Przypominamy, że o wsparcie może się starać producent rolny będący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem, któremu zagraża utrata płynności finansowej z powodu agresji Rosji na Ukrainę. Od takiego rolnika wymaga się również złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. oraz posiadania numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pomoc jest przeznaczona na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez dokonanych między 16 maja 2022 r. a 31 marca 2023 r. Podmiot sprzedający powinien prowadzić działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów, a rolnik musi dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub  imienne dokumenty księgowe potwierdzających transakcję.

Do wyliczenia wysokości pomocy stosuje się specjalny dwustopniowy algorytm. Po pierwsze, deklarowaną przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchnię upraw rolnych (nie większą niż 300 ha) mnoży się przez:
- 500 zł – w przypadku upraw rolnych,
- 250 zł – w przypadku łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia).

Po drugie, ustala się iloczyn liczby ton nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez) i różnicy pomiędzy ceną za tonę tych nawozów zakupionych w okresie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r. a średnią ceną danego typu nawozu mineralnego ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otrzymane wyniki porównuje się, a mniejsza z otrzymanych kwot jest tą, którą otrzyma rolnik. Tak będzie, jeśli zapotrzebowanie, które wyniknie ze złożonych wniosków, wyniesie nie więcej niż 4,7 mld z. W innym przypadku zastosowany zostanie współczynnik korygujący.

Nabór jest prowadzony przez biura powiatowe ARiMR. Dotychczas zarejestrowały one ponad 61 tys. wniosków – najwięcej w województwach: lubelskim, mazowieckim, wielkopolskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. Dokumentacja może być dostarczana bezpośrednio do placówek, przekazywana za pośrednictwem platformy ePUAP bądź usługi mObywatel (na stronie gov.pl) i wysyłana rejestrowaną przesyłką pocztową. Czas na złożenie wniosku mija 14 lipca 2023 r. Natomiast w przypadku platformy ePUAP, mObywatel i rejestrowanej przesyłki pocztowej pod uwagę będzie brany dzień nadania dokumentów.

(rpf) Żródło: ARiMR

chat-icon 2

REKLAMA

Polecane

Komentarze (2)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


adam 21.06.2023

to chyba dlatego że tam w lubelskim jest najwięcej małych gosppodarstw - powinni podać kwotę z każdego województwa a nie tylko ilość wniosków o dopłaty do nawozów

1 0
Odpowiedzi (1)
bartosz

@adam kazda forma pomocy jest oki tylko pytanie co dalej z rolnictwem , wszystko jest sztucznie regulowane , podtrzymywane albo systematycznie niszczone . tak sie nie da bez końca...

1 0
REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA