REKLAMA

Dopłaty do nawozów: Złożono już ponad 317 tysięcy wniosków

Redakcja
26.07.2023
chat-icon 0

Pierwotnie terminem zakończenia naboru miał być 14 lipca, jednak ostatecznie przyjmowanie wniosków przedłużono do 31 lipca 2023 roku. Dofinansowanie jest przyznawane do nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez).

fot. Paweł Pąk
REKLAMA

Dodatkowo wydłużony został również okres, w którym rolnicy dokonali zakupów – wsparciem objęto transakcje zrealizowane między 16 maja 2022 roku a 15 maja 2023 r. Zgodę na zmiany musi wyrazić jeszcze Komisja Europejska. Do tej pory wnioski do ARiMR przesłało ponad 317 tysięcy rolników - najwięcej na Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce.

Wsparcie jest przeznaczone dla producentów rolnych będących mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem, któremu zagraża utrata płynności finansowej z powodu agresji Rosji na Ukrainę.

Warunkiem, który musi spełniać wnioskujący o pomoc rolnik jest również złożenie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. oraz posiadanie numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Celem pomocy jest dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez dokonanych między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. (wcześniej datą graniczną był 31 marca 2023 r.). Co istotne, podmiot sprzedający powinien prowadzić działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów, a rolnik musi dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające transakcję.

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do wyliczenia wysokości wsparcia stosuje się specjalny dwustopniowy algorytm. Po pierwsze, deklarowaną przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchnię upraw rolnych (nie większą niż 300 ha) mnoży się przez 500 zł (w przypadku upraw rolnych) bądź 250 zł (w przypadku łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia). Po drugie, ustala się iloczyn liczby ton nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez) i różnicy pomiędzy ceną za tonę tych nawozów zakupionych w określonym przepisami przedziale czasowym a średnią ceną danego typu nawozu mineralnego ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otrzymane wyniki porównuje się, a mniejsza z otrzymanych kwot jest tą, którą otrzyma rolnik. Tak będzie, jeśli zapotrzebowanie, które wyniknie ze złożonych wniosków, wyniesie nie więcej niż 4,7 mld zł. W innym przypadku zastosowany zostanie współczynnik korygujący.

Wnioski mogą być dostarczane bezpośrednio do placówek, przekazywane za pośrednictwem platformy ePUAP bądź usługi mObywatel (na stronie gov.pl) i wysyłane rejestrowaną przesyłką pocztową. Czas na złożenie dokumentów mija 31 lipca 2023 r., czyli ponad dwa tygodnie później niż pierwotnie zakładano. Natomiast w przypadku platformy ePUAP, mObywatel i rejestrowanej przesyłki pocztowej pod uwagę będzie brany dzień nadania dokumentów.

(rpf) Źródło: ARiMR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA