REKLAMA

Dyskusja nad reformą WPR w Brukseli

Redakcja - Prawo i Finanse
20.03.2019
chat-icon 0

W Brukseli odbyło się posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa UE dotyczące reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. W dyskusji uczestniczył również polski minister rolnictwa.

fot. MRiRW
REKLAMA

W Brukseli odbyło się posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa UE dotyczące reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. W dyskusji uczestniczył również polski minister rolnictwa.

Jan Krzysztof Ardanowski mówił w trakcie posiedzenia: – Przed ustaleniem kształtu Wspólnej Polityki Rolnej należy znać budżet, który będzie przyjęty dopiero jesienią 2019 roku. Polska oczekuje utrzymania silnego, sprawnego rolnictwa, które będzie realizować cele oczekiwane przez społeczeństwo. Należy zapewnić wspólnotowy charakter WPR z dużym zakresem subsydiarności dla państw członkowskich. Jednak potrzebne jest uproszczenie tej polityki, zwłaszcza dla rolników. Sprawiedliwego wsparcia w Unii Europejskiej oczekują zarówno rolnicy, jak i konsumenci.

Ardanowski zaproponował, by niektóre rodzaje inwestycji miały wyższy poziom współfinansowania – 75%, a nawet 100% ( wsparcie dla młodego rolnika czy inwestycji wspólnych) – Należy utrzymać płatności powiązane z produkcją dla sektorów zanikających, a ważnych i społecznie akceptowalnych, z odpowiednią elastycznością daną państwom członkowskim w ich konstruowaniu.

Zmiany zaproponowane przez prezydencje austriacką i rumuńską idą w dobrym kierunku, jednak większość ministrów podkreślało, że aby przedstawić ostateczne stanowiska, należy poczekać na wyniki negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych, zgodnie z zasadą, że nic nie jest uzgodnione, dopóki wszystko nie jest uzgodnione.

W punkcie dotyczącym biogospodarki prezydencja rumuńska zaproponowała wymianę poglądów na temat dobrych praktyk wdrażanych na poziomie krajowym lub regionalnym oraz wskazanie instrumentów, które przyczyniłyby się do realizacji zaktualizowanej strategii w zakresie biogospodarki w całej UE.

Minister Ardanowski poinformował o rozwoju biogospodarki w Polsce w kierunku wykorzystania wybranych produktów rolnych na biopaliwa. Dzięki produkcji w Polsce 897 tys. ton estrów i 204 tys. ton bioetanolu pozyskuje się także około 1,5 mln ton wysokobiałkowych komponentów paszowych, które mają duży potencjał w zakresie zastąpienia części importu śruty sojowej.

Kolejnym przykładem są biogazownie rolnicze, które umożliwiają zagospodarowanie ubocznych produktów z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Dodatkowo wytworzony w procesie produkcji biogazu produkt pofermentacyjny wykorzystywany jest do poprawy żyzności i właściwości gleb. Ważny jest dostęp do efektów badań i wymiany doświadczeń , w tym inicjatywa BIOEAST – czyli wsparcie działań w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Na wniosek Polski ministrowie rolnictwa oraz KE dyskutowali o wpływie negocjacji handlowych na sytuację sektora drobiu, wołowiny i wieprzowiny. Minister Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił wniosek Polski dotyczący sytuacji na rynku mięsa wobec nowych wyzwań handlowych. Zwrócił uwagę na rosnące wyzwania dla sektora, w tym m.in. szybko rosnący import mięsa drobiowego z Ukrainy, negocjacje z Mercosur oraz potencjalne skutki brexitu.

Zawnioskował również do KE o powstrzymanie się od podejmowania zobowiązań wobec krajów trzecich, które mogłyby powodować pogłębienie negatywnych tendencji na rynkach UE w rezultacie brexitu, uwzględnienie brexitu w negocjacjach umów o wolnym handlu oraz zapewnienie, aby umowy te przewidywały możliwość podjęcia działań ochronnych w sytuacji wystąpienia zakłóceń na rynkach.

Wskazał także na konieczność pilnego zakończenia renegocjacji z Ukrainą kontyngentu taryfowego na mięso drobiowe i wejście w życie porozumienia. Oprócz środków polityki handlowej, wystąpił także o przygotowanie przez KE dodatkowych środków interwencyjnych dla producentów drobiu, wołowiny oraz mięsa wieprzowego.

Obawy Polski dotyczące sytuacji na rynkach mięsa, szczególnie w kontekście wpływu negocjacji handlowych poparło wielu ministrów (Belgia, Francja, Słowenia, Włochy, Węgry, Chorwacja, Hiszpania, Portugalia, Irlandia).

Konieczność monitorowania rynku, szczególnie wieprzowiny, w tym w kontekście afrykańskiego pomoru świń podkreśliły: Belgia, Słowenia i Francja. Jednocześnie Irlandia i Belgia wskazały na rosnącą konkurencję ze strony ukraińskich producentów drobiu.

Komisarz Phil Hogan docenił wysiłki Polski w zakresie walki z ASF. Poinformował, że renegocjacje umowy z Ukrainą są finalizowane. Umowy handlowe mogą nieść wyzwania dla sektora rolnego, ale też kluczowe jest poszukiwanie nowych rynków zbytu.

(rpf) jp / MRiRW

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA