REKLAMA

Działalność rolnicza. Jakie pozycje warto brać pod uwagę w kalkulacji kosztów?

Redakcja - Prawo i Finanse
05.02.2023
chat-icon 0

- Dzięki rachunkowi zysków i strat, kalkulacji kosztów i szacowaniu wydatków w gospodarstwie można lepiej przygotować się na nadchodzące wyzwania.

- Bezpośrednie koszty produkcji roślinnej obejmują takie pozycje jak zakup materiałów siewnych, nawozów, a w przypadku produkcji zwierzęcej będzie to głównie pasza dla zwierząt i zakup młodych osobników, niezbędnych do odnowy stada.

- Kalkulacja kosztów jest najbardziej przydatna do określenia opłacalności, ale także do zarządzania i optymalizacji kosztów w działalności rolniczej.

REKLAMA

- Dzięki rachunkowi zysków i strat, kalkulacji kosztów i szacowaniu wydatków w gospodarstwie można lepiej przygotować się na nadchodzące wyzwania.

- Bezpośrednie koszty produkcji roślinnej obejmują takie pozycje jak zakup materiałów siewnych, nawozów, a w przypadku produkcji zwierzęcej będzie to głównie pasza dla zwierząt i zakup młodych osobników, niezbędnych do odnowy stada.

- Kalkulacja kosztów jest najbardziej przydatna do określenia opłacalności, ale także do zarządzania i optymalizacji kosztów w działalności rolniczej.

Dlaczego warto korzystać z kalkulacji kosztów w gospodarstwie?

Rachunek zysków i strat to jeden ważniejszych dokumentów księgowych, który przedstawia sytuację finansową każdego przedsiębiorstwa. Dzieki niemu można od razu zobaczyć, czy firma znajduje się “pod kreską”, czy przynosi korzyści finansowe. Pod tym względem produkcja rolnicza nie różni się zbytnio od innych form prowadzenia działalności gospodarczych. Rolnicy również ponoszą nakłady finansowe, inwestują i osiągają zyski lub odnotowują straty.

Jednak nie wszyscy farmerzy chcą prowadzić dokładne zestawienie zysków i strat z działalności swojego gospodarstwa. Z jednej strony jest to zrozumiałe, ponieważ wciąż brakuje im czasu na najważniejsze czynności, które nie mogą czekać - to zwierzęta, które trzeba nakarmić i różne zabiegi, które warto wykonać na polu. Jednocześnie rolnicy martwią się trudną sytuacją gospodarczą, wysoką inflacją i rosnącymi cenami energii. Do tego doszedł jeszcze kryzys zbożowy i niskie ceny w skupie.

Dane o koniunkturze w gospodarstwach rolnych nie napawają optymizmem, co powoduje dalsze obawy związane z przyszłością. Jednak co, jeśli nie twarde dane mogą uspokoić producenta rolnego? To one mogą sprawić, że będzie patrzył na swoje gospodarstwo z optymizmem lub będzie mógł z wyprzedzeniem wprowadzić zmiany, które poprawią opłacalność w jego działalności.

Jakie są koszty pośrednie w uprawie roślin?

Kalkulacje są narzędziem, które ułatwiają przewidywanie wyników różnych zmian organizacyjnych i ekonomicznych w gospodarstwie. Produkując żywność pochodzenia roślinnego warto wziąć pod uwagę wydatki, jakie zostają poniesione przed sprzedażą plonów. Koszty bezpośrednie w przypadku zboża obejmują materiał siewny, nawozy organiczne, nawozy mineralne i pozostałe wydatki - np. na worki do przechowywania zboża.

Z kolei do kosztów pośrednich można zaliczyć następujące kategorie:

  • utrzymanie budynków gospodarczych,

  • podatek rolny, ubezpieczenia (OC, KRUS),

  • koszty użytkowania maszyn rolniczych (konserwacje, przeglądy, garażowanie, itp.),

  • usługi - związane z wynajęciem magazynu, zbiorem płodów rolnych, suszenia, itp.),

  • pozostałe koszty – wynajem pracowników, opłaty za telefon, eksploatacja auta.

Powyższe kategorie kosztowe mogą być bardzo różne. Zależą przede wszystkim od charakteru produkcji roślinnej, która może być prowadzona osobno lub łączona z hodowlą zwierząt. Może to być także związane z wielkością gospodarstwa, klasą ziemi lub posiadanym parkiem maszynowym.

Jakie dane powinny decydować o koszcie produkcji zwierzęcej?

W przypadku produkcji zwierzęcej największe koszty bezpośrednie będą koncentrowały się na zakupie młodych zwierząt lub produktów niezbędnych w procesie żywienia stada. Do tej drugiej kategorii należą takie pozycje, jak:

W tym ostatnim punkcie wymieniono produkty z własnych zasobów, które wielu rolników nie traktuje jako koszt. Jednak tutaj także warto tę kategorię potraktować jako wydatek - chociażby ze względu na wykorzystanie maszyn i paliwa do zebrania siana z pola. Pozostałe koszty, jakie ponosi hodowca dotyczą specjalnych kategorii, do których mogą należeć: opieka weterynaryjna, eksploatacja traktora lub wynajem usług.

W jaki sposób można poprawić opłacalność produkcji rolniczej?

Kontrola kosztów w gospodarstwie przydaje się nie tylko do szacowania opłacalności produkcji. Jest to także niezbędny element do właściwego zarządzania i optymalizacji kosztów w prowadzeniu działalności.

W ostatnim okresie rolnicy byli świadkami wzrostu cen środków produkcji za którym nie nadążała dynamika wzrostu cen płodów rolnych. Paliwa, energia i nawozy drożały dużo szybciej niż ceny zbóż czy żywca. 

Znając obecną sytuację i zależność między cenami środków produkcji a cenami produktów rolnych można znaleźć pozycje kosztów, które mają największy wpływ na opłacalność. Dzięki temu można łatwiej znaleźć rozwiązania, których nie widać na pierwszy rzut oka. Przykładowo może to być zmniejszenie ilości zakupionego nawozu mineralnego i zastąpienie go nawozem naturalnym.

W przypadku szacowania wysokości plonów działa prawo Liebiga, które mówi, że ich wielkość zależy wprost od tego składnika w glebie, który występuje w najmniejszej ilości. Chcąc zwiększyć płodność gleby warto skorzystać z analiz gleby, które pozwolą na stworzenie optymalnego planu nawożenia. Określając kwotę na nawozy w gospodarstwie można jednocześnie dobrać je do konkretnej uprawy, dzięki czemu można lepiej wykorzystać potencjał genetyczny roślin i budżet przeznaczony na nawozy.

(rpf) Michał ZIemski

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA