REKLAMA

Efektywna ochrona przed chwastami. Jakie środki są najbardziej skuteczne w sezonie wiosennym?

Redakcja - Uprawa
02.02.2023
chat-icon 0

- Ciepła jesień i łagodna zima sprzyjają dłuższej wegetacji roślin, a co za tym idzie - zwiększonej aktywności chwastów.
- Największym problemem dla rolników są rośliny z rodziny rumianowatych, które można zwalczać herbicydem z 3 substancjami aktywnymi - florasulamem, metsulfuronem metylowym oraz tribenuronem metylowym.
- W przypadku groźniejszych chwastów (chaber bławatek, miotła zbożowa) można używać kombinacji różnych preparatów - zawierających fluroksypyr lub chlopyralid.
- Istnieje kilka metod, które mogą być alternatywą do stosowania herbicydów, ale są skuteczne jedynie, jeśli są stosowane łącznie, w trakcie całego sezonu wegetacyjnego.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA

- Ciepła jesień i łagodna zima sprzyjają dłuższej wegetacji roślin, a co za tym idzie - zwiększonej aktywności chwastów.

- Największym problemem dla rolników są rośliny z rodziny rumianowatych, które można zwalczać herbicydem z 3 substancjami aktywnymi - florasulamem, metsulfuronem metylowym oraz tribenuronem metylowym.

- W przypadku groźniejszych chwastów (chaber bławatek, miotła zbożowa) można używać kombinacji różnych preparatów - zawierających fluroksypyr lub chlopyralid.

- Istnieje kilka metod, które mogą być alternatywą do stosowania herbicydów, ale są skuteczne jedynie, jeśli są stosowane łącznie, w trakcie całego sezonu wegetacyjnego.

O czym warto pamiętać, przygotowując się do walki z chwastami?

Jednym z najważniejszych czynników, który powinien być brany pod uwagę w walce ze szkodnikami jest pogoda. Pod tym względem poprzedni rok nie napawa zbytnim optymizmem. Wyjątkowo długi i ciepły okres jesienny i następująca po nim łagodna zima sprzyjają większej aktywności chwastów. Ponadto brak okrywy śnieżnej i wyższe temperatury sprawiają, że okres wegetacji roślin jest dłuższy, co prowadzi do większego wzrostu najbardziej niepożądanych szkodników.

Wybierając optymalną strategię dla pozbycia się niechcianych roślin warto także pomyśleć nad innymi aspektami, które mogą pomóc w tym zadaniu;

  • typ zachwaszczenia,

  • etapy wegetacji zbóż i roślin uznawanych za szkodliwe,

  • występowanie najbardziej plennych chwastów.

Na wybór środków ochorny roślin w sezonie wiosennym duży wpływ mogą mieć także metody, które były używane jesienią. Tak jest w przypadku zwalczania miotły zbożowej, należącej do roślin z gatunku jednoliściennych.

Taka strategia pozwala na lepszy dobór środków chemicznych, ponieważ chwasty mogą uodparniać się na daną substancję, jeśli jest stosowana zbyt często. W takich sytuacja zachodzi potrzeba stosowania środków o innym składzie chemicznym.

Ochrona przed chwastami dwuliściennymi

Rośliny dwuliścienne, które zagrażają w uprawie zbóż mogą być usuwane za pomocą mieszanki różnych środków aktywnych. Największy problem sprawiają chwasty z rodziny rumianowatych, a więc przytulia czepna, mak polny czy bodziszek. W tym wypadku może pomóc trójskładnikowy preparat z trzema składnikami:

Powyższy środek ma zastosowanie od momentu etapu krzewienia zbóż ozimych aż po rozwinięcie się liścia flagowego. Może też być z powodzeniem używany do dbania o zboża jare, dla których preparat jest przydatny do momentu drugiego kolanka. Im wcześniejsza faza, w której znajdują się chwasty, tym łatwiej można się ich pozbyć, dlatego powinno się to robić od razu, gdy są odpowiednie warunki pogodowe. Używanie herbicydów warto wzmocnić za pomocą adiuwantów, czyli środków, które zwiększają poszczepienną odpowiedź odpornościową na dany antygen.

Co zrobić w przypadku chwastów, które są najbardziej problematyczne?

Niektóre gatunki roślin okazują się być bardzie oporne niż inne. W takich wypadkach eksperci zalecają stosowanie mieszanki dwóch różnych środków ochrony roślin jednocześnie. Może to być kombinacja trójskładnikowego preparatu, o którym była mowa wcześniej oraz środka zawierającego fluroksypyr. Takie mieszanki przydają się zwłaszcza do usuwania chabra bławatka, czyli ozimego chwastu, który jest szczególnie odporny na wiele związków aktywnych. W tym przypadku skuteczne są też herbicydy, w których składzie można odnaleźć chlopyralid.

W przypadku zwalczania miotły zbożowej to polecany jest środek zawierający 3 substancje - metsulfuron metylowy, tribenuron metylowy oraz jodosulfuron. Jest to preparat, który skutecznie działa na wiele roślin dwuliściennych. Najlepsze działanie wykazuje w fazie, gdy zboża kończą się krzewić. W tym momencie chwasty są na tyle nierozwinięte, że zastosowanie powyższego środka będzie najbardziej efektywne.

Czy istnieje ekologiczna alternatywa dla herbicydów?

Nadmierne stosowanie środków herbicydowych prowadzi do zanieczyszczenia środowiska i pogorszenia się warunków glebowych. Zwiększa także odporność różnych roślin na stosowane metody. Dlatego część rolników widzi potrzebę ograniczenia w używaniu herbicydów. Niektóre strategie zwalczania chwastów mogą odbywać się całkowicie w ekologiczny sposób:

  • opóźniony siew zbóż - pozwala na ograniczenie kiełkowania chwastów, zwiększa także szansę na ich łatwiejszą eliminację przed siewem roślin uprawnych.

  • zadrzewienia śródpolne - efektywne zarządzanie miedzami na polu. Poprawia stosunki wodne, podnosi wilgotność w strefie przygruntowej i ogranicza erozję wietrzną,

  • uprawy okrywowe – uprawa warzyw w specjalnych tunelach i stosowanie folii do okrywania roślin uprawnych,

  • mulczowanie - rozkładanie na warstwie gleby materią organiczną, aby chronić ją i wzbogacać o składniki próchniczne,

  • brona aktywna – zmodyfikowana brona wirnikowa może skutecznie usuwać chwasty, a jej skuteczność jest porównywana z aktywnością glifosatu.

Jednocześnie warto pamiętać, że wybranie pojedynczej metody z powyższych może nie być tak samo skuteczne jak używanie środków herbicydowych (poza broną aktywną). Najlepsze rezultaty daje kombinacja tych sposobów w trakcie całego sezonu, co pozwala na uzyskanie podobnego efektu co środki chemiczne.

(rup) Michał Ziemski

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA