REKLAMA

Fotowoltaika: Gospodarstwa rolne będą mogły sprzedawać nadwyżki energii


Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce umożliwić gospodarstwom rolnym, które wytwarzają prąd z instalacji fotowoltaicznych, sprzedaż nadwyżek energii. Zaproponowane rozwiązania w projekcie ustawy mają trafić do publicznych konsultacji.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA

Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce umożliwić gospodarstwom rolnym, które wytwarzają prąd z instalacji fotowoltaicznych, sprzedaż nadwyżek energii. Zaproponowane rozwiązania w projekcie ustawy mają trafić do publicznych konsultacji.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzone są prace analityczno-koncepcyjne mające na celu modyfikację dotychczasowego modelu prosumenckiego, a także wprowadzenie zmian w obowiązujących regulacjach z uwagi na wątpliwości interpretacyjne.

W związku z tym jednym z głównych komponentów prowadzonych prac jest umożliwienie korzystania z energetyki prosumenckiej grupom odbiorców energii nie mającym dotychczas takiej możliwości. Jednocześnie analizowana jest możliwość zmiany współczynników rozliczeń energii. Zmiany w zakresie praw i obowiązków prosumentów będą podążać w kierunku wprowadzenia możliwości sprzedaży przez nich energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. RED II).

Wypracowane rozwiązania zostaną poddane szerokim konsultacjom publicznym po przygotowaniu ostatecznej wersji projektu ustawy.

(rpf) jp / Źródło: KRIR


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA