REKLAMA

Fundusz Ochrony Rolnictwa, ułatwienia w biogazowniach i wsparcie dla rolników poszkodowanych przez niekontrolowany napływ produktów z Ukrainy

Redakcja - Prawo i Finanse
26.04.2023
chat-icon 0

25 kwietnia 2023 roku odbyło się posiedzenie Rady Ministrów podczas którego omawiane były między innymi dwa projekty, które zostały przedłożone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

fot. MRiRW
REKLAMA

25 kwietnia 2023 roku odbyło się posiedzenie Rady Ministrów podczas którego omawiane były między innymi dwa projekty, które zostały przedłożone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pierwszy z nich to Fundusz Ochrony Rolnictwa, którego głównym założeniem jest stworzenie możliwości prawnych dających producentom rolnym gwarancję rekompensaty z tytułu utraty przychodów ze sprzedaży produktów rolnych w przypadku gdy upadnie podmiot prowadzący skup, przechowywanie, obróbkę, przetwarzanie, czy też dalszą odsprzedaż produktów rolnych.

– W przypadku, gdy rolnik nie otrzyma zapłaty ze względu na upadłość podmiotu, który skupuje dane płody rolne lub gdy rolnik jest niewypłacalny, to wtedy będzie mógł się zgłosić do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Tam będzie prowadzony odrębny rachunek bankowy na pokrycie rekompensat dla polskich rolników poszkodowanych przez brak zapłaty za dostarczone surowce – poinformował dziennikarzy po posiedzeniu Rady Ministrów sekretarz stanu Rafał Romanowski.

Drugim aktem prawnym przedłożonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który był omawiany podczas posiedzenia Rady Ministrów z 25 kwietnia, to projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, dotyczący także ich funkcjonowania.

Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski podkreśił, że Biogaz to najbardziej efektywne źródło ze wszystkich omawianych odnawialnych źródeł energii, zaznaczając, że polski rolnik jest w stanie wytwarzać dużą partię substratów do przetwarzania energetycznego.

– W tej chwili wytwarzamy mniej więcej 155 MGW, a możliwości produkcji substratów na naszym rynku krajowym sięgają 2000 MGW – powiedział Romanowski, dodając, że aktualnie toczy się dyskusja ze stroną społeczną na temat wykorzystania zapasów bieżących w zakresie roślin oleistych i w kwestii Narodowego Celu Wskaźnikowego w wykorzystaniu biopaliw.

Projekty ustaw o których dyskutowano podczas posiedzenia Rady Ministrów będą dalej omawiane, w celu dalszego ich procedowania na najbliższym posiedzeniu Sejmu RP.

Podczas spotkania z dziennikarzami po posiedzeniu, wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski odpowiadając na pytania dziennikarzy, wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski przypomniał przyjęte już przez Radę Ministrów mechanizmy wsparcia polskich rolników, którzy ponieśli straty w wyniku napływu produktów rolnych z Ukrainy.

(rpf) pp / Źródło: MRiRW

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA