REKLAMA

Fundusz Ochrony Rolnictwa, ułatwienia w biogazowniach i wsparcie dla rolników poszkodowanych przez niekontrolowany napływ produktów z Ukrainy

25 kwietnia 2023 roku odbyło się posiedzenie Rady Ministrów podczas którego omawiane były między innymi dwa projekty, które zostały przedłożone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

fot. MRiRW
26 kwietnia 2023 chat-icon0

REKLAMA

Pierwszy z nich to Fundusz Ochrony Rolnictwa, którego głównym założeniem jest stworzenie możliwości prawnych dających producentom rolnym gwarancję rekompensaty z tytułu utraty przychodów ze sprzedaży produktów rolnych w przypadku gdy upadnie podmiot prowadzący skup, przechowywanie, obróbkę, przetwarzanie, czy też dalszą odsprzedaż produktów rolnych.

– W przypadku, gdy rolnik nie otrzyma zapłaty ze względu na upadłość podmiotu, który skupuje dane płody rolne lub gdy rolnik jest niewypłacalny, to wtedy będzie mógł się zgłosić do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Tam będzie prowadzony odrębny rachunek bankowy na pokrycie rekompensat dla polskich rolników poszkodowanych przez brak zapłaty za dostarczone surowce – poinformował dziennikarzy po posiedzeniu Rady Ministrów sekretarz stanu Rafał Romanowski.

Drugim aktem prawnym przedłożonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który był omawiany podczas posiedzenia Rady Ministrów z 25 kwietnia, to projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, dotyczący także ich funkcjonowania.

Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski podkreśił, że Biogaz to najbardziej efektywne źródło ze wszystkich omawianych odnawialnych źródeł energii, zaznaczając, że polski rolnik jest w stanie wytwarzać dużą partię substratów do przetwarzania energetycznego.

– W tej chwili wytwarzamy mniej więcej 155 MGW, a możliwości produkcji substratów na naszym rynku krajowym sięgają 2000 MGW – powiedział Romanowski, dodając, że aktualnie toczy się dyskusja ze stroną społeczną na temat wykorzystania zapasów bieżących w zakresie roślin oleistych i w kwestii Narodowego Celu Wskaźnikowego w wykorzystaniu biopaliw.

Projekty ustaw o których dyskutowano podczas posiedzenia Rady Ministrów będą dalej omawiane, w celu dalszego ich procedowania na najbliższym posiedzeniu Sejmu RP.

Podczas spotkania z dziennikarzami po posiedzeniu, wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski odpowiadając na pytania dziennikarzy, wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski przypomniał przyjęte już przez Radę Ministrów mechanizmy wsparcia polskich rolników, którzy ponieśli straty w wyniku napływu produktów rolnych z Ukrainy.

(rpf) pp / Źródło: MRiRW


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

Minister Telus: Według naszych szacunków od rolników skupionych już zostało około 48% nadwyżki zboża

Redakcja 26 maja 2023 chat-icon2

– Według naszych szacunków od rolników skupionych już zostało około 48 proc. nadwyżki zboża – poinformował dziś minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus, który dodał, że już wkrótce dostępna będzie nowa linia kredytowa dla podmiotów skupowych, które będą skupować zboże i owoce miękkie od polskich rolników, sadowników i ogrodników.

Kredyty w wysokości do 40 milionów złotych będą mogły uzyskać małe i średnie przedsiębiorstwa, mające zdolność kredytową, a oprocentowanie będzie wynosić tylko 2 proc. Szacunkowy koszt dla Budżet państwa będzie to kosztować około 370 mln złotych.

Propozycja dotyczy skupu zboża od 15 maja do 31 sierpnia 2023 r. i skupu owoców miękkich od 1 czerwca do 30 września 2023 r.

– Jak wiele programów, tak i ten czeka na notyfikację Komisji Europejskiej – dodał minister.

Sejm przyjął ustawę ułatwiającą budowę i funkcjonowanie biogazowni rolniczych

Redakcja 3 czerwca 2023 chat-icon1

MRiRW ocenia, że przewidywane efekty wprowadzenia nowych przepisów to m.in. dodatkowe zyski dla polskich rolników, obniżenie kosztów działalności rolniczej i przetwórczej, czystsze powietrze i niezależność energetyczna obszarów wiejskich.

- Ustawa o biogazowniach rolniczych i biopaliwach to realizacja takiego modelu transformacji energetycznej obszarów wiejskich, w którym w samym centrum jest polski rolnik – informuje MRiRW.

Ustawa biogazowa to:
- przyspieszenie procesu budowy biogazowni rolniczej;
- ułatwienia w wydaniu warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci;
- brak konieczności zmiany przeznaczenia gruntów rolnych zajętych w gospodarstwach rolnych pod biogazownię rolniczą;
- uwolnienie określonych, bezpiecznych rodzajów biomasy spod restrykcyjnych przepisów odpadowych;
- łatwiejsze zagospodarowanie produktu pofermentacyjnego jako nawozu.