REKLAMA

GIW: Tymczasowe zasady bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi

Redakcja - Zwierzęta
19.05.2021
chat-icon 0

30 kwietnia 2021 r. zostały opracowane dotyczące tymczasowych minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu i dzikiego ptactwa. Główny Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców gęsi o ich przestrzeganie.

fot. Adobe Stock
REKLAMA

30 kwietnia 2021 r. zostały opracowane dotyczące tymczasowych minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych w związku z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu i dzikiego ptactwa. Główny Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców gęsi o ich przestrzeganie.

Jak informuje Główny Lekarz Weterynarii, wytyczne zostały przekazane wszystkim wojewódzkim lekarzom weterynarii, celem wykorzystania do wdrożenia w życie w drodze aktów prawa miejscowego - rozporządzeń powiatowych lekarzy weterynarii lub wojewodów (na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii).

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii z 30.04.2021. uzgodnione z PIWet - PIB Puławy oraz IZ PIB ZD Kołuda Wielka, dotyczące tymczasowych minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych, w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa:1. Co do zasady, stada gęsi powinny być utrzymywane w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami oraz innym drobiem utrzymywanym w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych.

2. Jeżeli nie jest możliwe utrzymywanie gęsi w sposób wskazany w pkt 1, w przypadku korzystania z wybiegów należy ograniczyć ryzyko kontaktu bezpośredniego i pośredniego z dzikimi ptakami, uwzględniając następujące kryteria:


- dozór właścicielski,


- ściółka,


- wypuszczanie dobowe w sposób kontrolowany po uprzednim sprawdzeniu otoczenia gospodarstwa i wybiegu,


- dokumentowanie czynności przez posiadacza zwierząt.

3. Wybieg dla gęsi powinien być ogrodzony.

4. Powierzchnia wybiegu powinna wynosić:


- co najmniej 5 m2 na sztukę w przypadku gęsi reprodukcyjnej,


- maksymalnie 19 kg na 1 m2 - dla młodych gęsi rzeźnych.

5. Przed wypuszczeniem gęsi na wybieg należy uprzednio przeszukać teren wybiegu jak również jego bezpośredniego otoczenia oraz otoczenia gospodarstwa w odległości 250m, celem wykrycia zwłok dzikiego ptactwa lub konających dzikich ptaków, a w przypadku ich ujawnienia - nie wypuszczać gęsi na wybieg oraz niezwłocznie poinformować powiatowego lekarza weterynarii celem pobrania prób do badań laboratoryjnych w kierunku HPAI.

6. Teren wybiegu powinien zostać odkażony przy użyciu środka dezynfekcyjnego przed każdym wypuszczeniem gęsi.

7. Ściółka stosowana na wybiegu powinna pochodzić z miejsca, w którym składowana jest w sposób skutecznie zabezpieczający przed kontaktem z dzikim ptactwem, a jeżeli nie jest to możliwe - wyłącznie po jej uprzednim odkażeniu środkiem dezynfekcyjnym.

8. Teren wybiegu dla gęsi powinien być zaopatrzony w odpowiednią liczbę skutecznych odstraszaczy przed dzikimi ptakami (np. dźwiękowe, wizualne).

9. Wypuszczanie gęsi na wybieg powinno odbywać się w określonych godzinach w ciągu dnia (między godz. 10 a 16). Nie należy wypuszczać gęsi w godzinach wczesno porannych i wieczornych.

10. Pojenie i karmienie gęsi na wybiegu jest zabronione.

11. Powinno być zakazane stosowanie zielonki do karmienia gęsi.

12. W przypadku, gdy na terenie wybiegu znajdują się zbiorniki wodne (np. staw, jezioro, rzeka), należy uniemożliwić gęsiom dostęp do nich.

13. Posiadacz zwierząt powinien prowadzić codzienną dokumentację prowadzonych czynności w powyższym zakresie. Dokumentacja powinna uwzględniać osoby odpowiedzialne za wdrażanie zasad bioasekuracji i ich weryfikację, informację dotyczącą rodzaju i ilości zużytych środków dezynfekcyjnych, informacjami o ewentualnych awariach i naprawach wykonywanych na terenie wybiegów oraz wszelkimi stwierdzonymi na terenie wybiegu anomaliami, np. stwierdzenie jakichkolwiek objawów klinicznych lub upadków gęsi, a także gromadzenia się w okolicy gospodarstwa dzikich ptaków i występowania u nich jakichkolwiek objawów chorób, przede wszystkim osłabienia czy padnięć.

14. W przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na podejrzenie wystąpienia HPAI u gęsi (wzrost śmiertelności, nagła wybroczynowość, objawy neurologiczne) lub objawów, w stosunku do których nie można ustalić jednoznacznej diagnozy, należy niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo organ samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydenta miasta).

(rzw) jp / Źródło: GIW

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA