REKLAMA

Główny Urząd Statystyczny podsumował 2022 rok w rolnictwie

Redakcja - Prawo i Finanse
30.01.2023
chat-icon 0

Według danych GUS w 2022 r. produkcja rolnicza była o 3,2% większa niż w roku poprzednim przy spadku o 4,5% w 2021 r. Wzrosła natomiast produkcja roślinna – o 5,9% gdzie rok wcześniej notowano jej spadek o 0,8%), nieznacznie wzrosła również produkcja zwierzęca – o 0,3%.

fot. Adobe Stock
REKLAMA

Według danych GUS w 2022 r. produkcja rolnicza była o 3,2% większa niż w roku poprzednim przy spadku o 4,5% w 2021 r. Wzrosła natomiast produkcja roślinna – o 5,9% gdzie rok wcześniej notowano jej spadek o 0,8%), nieznacznie wzrosła również produkcja zwierzęca – o 0,3%.

W 2021 roku uległa ona ograniczeniu o 8,3%), a ponadto produkcja zwierzęca nieco przekroczyła poziom z poprzedniego roku, przy zwiększonej produkcji jaj kurzych (o 8,7%), żywca drobiowego (o 3,1%) oraz mleka (o 0,8%), przy spadku produkcji żywca wieprzowego (o 10,0%) i wołowego (o 4,2%).

Suma opadów i temperatura powietrza

W roku 2022 roczna suma opadów na obszarze była także o około 13% niższa od średniej w latach 1991–2020.  Temperatura powietrza kształtowała się nieco wyżej co do poziomu średniej z wielolecia, która wynosiła około 9°C.

Rynek rolny

Również za podstawowe produkty rolne w skupie płacono dużo więcej niż w poprzednim roku. Co do produktów roślinnych najbardziej wzrosły ceny:

 • pszenżyta,

 • żyta i ziemniaków,

 • przy produktach zwierzęcych najbardziej wzrosły ceny drobiu i mleka.

Zbiory

Przeliczając spośród głównych ziemiopłodów rolnych w 2022 r: większe niż w zeszłym roku były zbiory:

Mniejsze niż w 2021 r. były natomiast zbiory:

Były one wyższe od średnich zbiorów z lat 2011–2015, oprócz zbiorów ziemniaków i warzyw gruntowych. Środki do produkcji rolnej

Środki do produkcji rolnej

Cena  podstawowych środków do produkcji rolnej była znacznie  wyższa niż w poprzednim roku. Najbardziej wzrosły ceny nawozów mineralnych lub chemicznych oraz wapniowych o :

 • 92,7%, w tym ceny nawozów azotowych wzrosły ponad dwukrotnie (o 112,4%)

 • Fosforowych o 65,1%. Znacznie wyższe niż w 2021 r. były ceny paliw, olejów i smarów technicznych – o 34,0%,

 • pasz– o 28,5%,

 • materiałów budowlanych – o 26,1%.

Podrożała także obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej

 • – o 19,7%, nasiona siewne,

 • drzewka i sadzonki – o 18,3%

 • maszyny i narzędzia rolnicze o 17,9%.

 • Więcej niż w poprzednim roku płacono także za usługi weterynaryjne i środki ochrony roślin – po ok. 10%.

Skup zbóż

Skup zbóż podstawowych (z mieszankami zbożowymi, bez ziarna siewnego) z ubiegłorocznych zbiorów w okresie lipiec–grudzień 2022 r. był o 5,3% mniejszy niż rok wcześniej.  Dostawy ziarna do skupu były o 9,1% mniejsze niż przed rokiem, w wyniku ograniczenia podaży wszystkich podstawowych gatunków zbóż. Przeciętne ceny skupu podstawowych gatunków zbóż w 2022 r. były dużo wyższe niż w roku poprzednim (o ok. 57%–64%).

W grudniu 2022 r. ceny ziarna w skupie przekroczyły poziom sprzed roku:

 • o ok. 5%–16%, natomiast na targowiskach ich wzrost był znacznie wyższy i kształtował się w granicach ok. 34%–40%.

 • Skup ziemniaków. zmniejszył się w porównaniu z poprzednim rokiem o 28,4%. za ziemniaki w skupie płacono o 60,4% więcej niż w 2021 r. W grudniu 2022 roku, a skup tego surowca był o 77,9% mniejszy niż rok wcześniej (po wysokim wzroście w grudniu 2021 r.)

 • jego ceny – ponad dwukrotnie wyższe. W obrocie targowiskowym ceny ziemniaków w grudniu 2022 r. przekraczały poziom sprzed roku o 22,2%.

Ceny na skupie żywca rzeźnego ogółem (w wadze poubojowej ciepłej) w 2022 r. były:

 • 4,8% większe niż w 2021 roku, w tym znacznie wzrosły dostawy żywca drobiowego (o 13,9%), przy ograniczeniu skupu żywca wieprzowego (o 6,7%).

 • W grudniu zeszłego roku , w wyniku ograniczonej podaży żywca wieprzowego i wołowego, skup żywca rzeźnego ogółem był mniejszy niż przed rokiem o 2,4%.

 • ceny skupu żywca wieprzowego w 2022 r. były o 37,2% wyższe niż 2021 r.

 • w tym w grudniu 2022 r. ich wzrost w skali roku wyniósł 70,8%.

 • Relacja cen skupu żywca wieprzowego do cen żyta na targowiskach w 2022 r. kształtowała się na poziomie 5,33. W grudniu 2022 r. wyniosła ona 5,8 i była lepsza niż przed miesiącem (5,3) oraz przed rokiem (4,8).

Przeciętne ceny skupu drobiu rzeźnego w 2022 r. były o 47,0% wyższe niż w roku poprzednim.

W grudniu poprzedniego roku  utrzymał się wysoki wzrost cen skupu żywca drobiowego w skali roku (wyniósł 39,7%).

Na rynku wołowiny przeciętne ceny. znacznie przekraczały poziom sprzed roku a mianowicie:

 • ceny żywca wołowego o 37,2%,

 • młodego bydła rzeźnego o 35,7%.

W grudniu 2022 r. także nastąpił wzrost przeciętnych cen skupu wołowiny w skali rocznej wynosił ponad 16%.

Również i na targowiskach ceny żywca wołowego były wyższe niż w grudniu 2021 r. o 36,2%, a młodego bydła rzeźnego – o 39,7%.

Skup oraz ceny mleka

W ubiegłym roku skupiono też o 2,0% więcej mleka niż w 2021 r., a  cena tego surowca wzrosła o:

 • 46,8%. W grudniu 2022 r. dostawy mleka były również o 2,0% większe niż przed rokiem,

 • a za mleko płacono o 49,6% więcej niż przed rokiem.

W porównaniu z rokiem poprzednim poprawiły się ceny detaliczne ciągników rolniczych , mieszanki paszowej dla tuczników oraz oleju napędowego do cen skupu większości podstawowych produktów rolnych. Pogorszyły się natomiast relacja ceny detalicznej saletry amonowej do cen skupu prezentowanych produktów rolnych.

Według wstępnych wyników  badania przeprowadzonego w grudniu 2022:

 • pogłowie trzody chlewnej zmniejszyło się o 6,0% w porównaniu ze stanem sprzed roku (do ok. 9624tys. sztuk),

 • Ograniczeniu uległa liczebność wszystkich grup użytkowych, w tym w największym stopniu prosiąt (o 11,8%),

 • Pogłowie bydła ogółem w stosunku do grudnia 2021 r. zwiększyło się według wstępnych danych o 1,1% (do ok. 6448 tys. sztuk). Wyższa niż przed rokiem była liczebność cieląt o 7% i bydła 2 letniego i starszego o 6%

(rpf) Adrianna Camenzuli / Źródło: GUS

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA