REKLAMA

Groźna fuzarioza kłosów zbóż

Redakcja - Uprawa
20.07.2016
Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

Fuzarioza jest zespołem chorób grzybowych, atakującą uprawy kukurydzy, pszenicy, pszenżyta, żyta i jęczmienia. Konsekwencją zaatakowania plantacji przez zarazę może być uszczuplenie plonu ziarna nawet o 60%, a także znaczne pogorszenie jego jakości.

Agro Brand
REKLAMA

Fuzarioza jest zespołem chorób grzybowych, atakującą uprawy kukurydzy, pszenicy, pszenżyta, żyta i jęczmienia. Konsekwencją zaatakowania plantacji przez zarazę może być uszczuplenie plonu ziarna nawet o 60%, a także znaczne pogorszenie jego jakości.

Fuzarioza na kłosach zaczyna objawiać się w fazie dojrzałości mlecznej.
W zależności od stopnia wilgotności powietrza dotknięte nią kłosy zaczynają przybierać różne kolory – biały, żółty lub różowy, w miarę rozwoju choroby częściowo lub całkowicie zamierając. Porażeniu ulega również ziarno, które jest drobniejsze, pomarszczone, pokryte grzybnią, a w konsekwencji staje się szkodliwe dla zdrowia człowieka i zwierząt ze względu na zawartość mikotoksyn.

Dopuszczalny poziom obecności mikotoksyn w ziarnie ściśle określają normy prawne, po przekroczeniu których ziarno nie nadaje się spożycia przez ludzi i zwierzęta. Skażone mikotoksynami ziarno jest przyczyną wielu groźnych schorzeń, takich jak grzybice, alergie, choroby układu oddechowego, pokarmowego, nerwowego.

Jakie są przyczyny powstawania fuzariozy?
Chorobę powodują grzyby z rodzaju Fusarium, które w postaci owocników tworzą się na resztkach pożniwnych, występują w zanieczyszczonych ziarnach, glebie, a także niektórych chwastach. Rozprzestrzeniają się poprzez zarodniki konidialne powstałe na resztkach pożniwnych, które przedostają się do łanu oraz na dolnych obumarłych liściach, które wraz z deszczem przenoszą się na górne partie roślin.

Powstawaniu i rozwojowi fuzariozy sprzyja duża wilgotność powietrza w połączeniu licznymi opadami oraz temperaturą na poziomie 12-24 st. C w dzień i 5-12 st. C w nocy. Ryzyko powstania fuzariozy zwiększa również niestosowanie płodozmianu na polach oraz przenawożenie azotem upraw.

Zapobieganie fuzariozie ogranicza się głównie do szeregu działań prewencyjnych poprzez przestrzeganie zasady płodozmianu, szczególnie w przypadku uprawy pszenicy i jęczmienia, starannym przygotowaniu gleby do siewu - przyoraniu resztek pożniwnych przedplonu (głównie zbożowego), a także odpowiednie nawożenie azotem. Duże znaczenie ma również stosowanie zdrowego, dobrze zaprawionego materiału siewnego odmian w mniejszym stopniu ulegających fuzariozie oraz krótszym czasem kwitnienia.

W zabezpieczeniu plantacji przed fuzariozą zaleca się stosowanie fungicydów, które najczęściej jest kluczowe do uzyskania ziarna wysokiej jakości. Na rynku zarejestrowanych jest kilkadziesiąt preparatów do walki z tą chorobą, głównie na bazie triazolu i strobiluryny.

W zależności od stanu i rokowań plantacji można zastosować jeden lub kilka fungicydów, przy czym zaaplikowanie ich zawsze powinno być poprzedzone ścisłym przestrzeganiem zaleceń producenta. Wykorzystując fungicydy do ochrony zbóż przed fuzariozą warto natomiast stosować naprzemiennie środki o działaniu kontaktowym, układowym lub powierzchniowym. Unikniemy w ten sposób uodpornienia się grzybów na jeden środek chemiczny.

(rup) jm

Lubię to
Lubię to
0
Super
Super
0
Haha
Haha
0
Smutny
Smutny
0
Szok
Szok
0
Zły
Zły
0
chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA