REKLAMA

Grupa Wyszehradzka +3 obradowała w Warszawie

Redakcja - Prawo i Finanse
27.10.2016
chat-icon 0

W Warszawie odbyło się wczoraj spotkanie ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej – Czech, Polski, Słowacji, Węgier oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii.

MRiRW
REKLAMA

W Warszawie odbyło się wczoraj spotkanie ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej – Czech, Polski, Słowacji, Węgier oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii.

Dyskusja na tematy istotne dla rolnictwa Państw zrzeszonych w grupie odbyła się w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

- Dzięki zaangażowaniu wszystkich stron i ekspertów mogliśmy uzgodnić ważne dokumenty. To spotkanie pokazało, że jest nadzieja na przyszłość, że poszerzona Grupa Wyszehradzka będzie miała większy udział w podejmowanych na forum Unii Europejskiej decyzjach – podkreślił po zakończeniu rozmów minister Krzysztof Jurgiel.

Podczas dzisiejszego spotkania wymieniono opinie na temat śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych 2014-2020 w kontekście WPR i przyszłości tej polityki po 2020 roku. Odbyła się także wstępna dyskusja na temat propozycji uproszczeń WPR zawartych w rozporządzeniu ,,Omnibus’’.

Ministrowie wymienili także opinie na temat tzw. pakietu higienicznego. Minister Krzysztof Jurgiel przekazał informacje na temat sytuacji epizootycznej w Polsce w odniesieniu do ASF.

W trakcie rozmów poruszono ponadto zagadnienia związane z obrotem nieruchomościami rolnymi oraz wymieniono poglądy na temat mechanizmów rynkowych w zakresie rynku cukru i zbóż.

Na zakończenie obrad, w obecności dziennikarzy, ministrowie podpisali wspólną deklarację na rzecz silniejszego włączenia potencjału badawczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej (UE-13) w realizację projektów w ramach Programu Horyzont 2020 w obszarze rolnictwa, w tym biogospodarki.

Gośćmi ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela byli dziś:

- minister rolnictwa i rozwoju wsi Republiki Słowackiej – Gabriela Matečná,

- minister rolnictwa Węgier – Sándor Fazekas,

- zastępca ministra rolnictwa i żywności Republiki Czeskiej – Jiří Šír,

- zastępca ministra rolnictwa i żywności Bułgarii – Vassil Groudev,

- sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa, leśnictwa i żywności Republiki Słowenii – Tanja Striša,

- sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Rumunii - Teodor Mihalcea.

Minister Gabriela Matečná stwierdziła, że w sprawie WPR niezbędne jest wspólne stanowisko i muszą być podejmowane takie działania, które przyczynią się do jej uproszczenia. – Bardzo istotne jest też, aby ziemia rolna służyła aktywnym rolnikom – dodała informując jednocześnie, że Słowacja opowiada się za tym, aby cena interwencyjna na rynku zbóż odpowiadała rzeczywistym kosztom produkcji.

Czeski zastępca ministra rolnictwa Jiří Šír zwrócił uwagę na przykład likwidacji kwot mlecznych, który według niego powinien być nauczką przy podejmowaniu decyzji w sprawie rynku cukru.

- Dziękuję ministrowi Jurgielowi za wybranie najbardziej aktualnych tematów, jakie dyskutowane są obecnie w Unii Europejskiej – dodał czeski minister podkreślając, że widzi wielki potencjał państw poszerzonej Grupy Wyszehradzkiej w dziedzinie badań objętych programem Horyzont 2020.

- W kwestii sprzedaży ziemi rolnej powinniśmy być elastyczni, ale każde państwo powinno zapobiegać jej spekulacyjnym obrotem – podkreśliła słoweńska sekretarz stanu Tanja Striša. Wyraziła jednocześnie poparcie dla polskich starań o środki unijne na walkę z wirusem ASF.

Natomiast węgierski minister rolnictwa Sándor Fazekas zwrócił uwagę na przegląd ram finansowych i stwierdził, że należy zapobiegać finansowaniu innych problemów unijnych ze środków skierowanych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej. Minister Fazekas podkreślił również dużą zgodność uczestników dzisiejszego spotkania we wszystkich kwestiach objętych programem obrad.

- Popieramy starania Polski w zakresie zwalczania wirusa ASF – powiedział rumuński sekretarz stanu Teodor Mihalcea.

Przedstawiciel Bułgarii, zastępca ministra Vassil Groudev, gratulując organizacji i tematów spotkania zaznaczył, że – Wspólna Polityka Rolna musi być kontynuowana, musi być silna i posiadać odpowiednie środki finansowe, ale jednocześnie musi być uproszczona.

- Przyjęliśmy wspólną deklarację i doszliśmy do wspólnych wniosków – stwierdził gospodarz dzisiejszego spotkania minister Krzysztof Jurgiel.

- Wszyscy uważamy, że niezbędna jest analiza i ocena w zakresie obrotu ziemią rolną w Unii Europejskiej – podkreślił polski minister, który poinformował również, że zapadła już decyzja o powołaniu specjalnej grupy roboczej państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii.

(rpf) pp / źródło: MRiRW

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA