REKLAMA

GUS: Ceny produktów rolnych we wrześniu 2019 roku

Redakcja - Prawo i Finanse
21.10.2019
chat-icon 0

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych nieznacznie spadły we wrześniu 2019 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,2%), natomiast wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 1,3%).

fot. Adobe Stock
REKLAMA

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych nieznacznie spadły we wrześniu 2019 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,2%), natomiast wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 1,3%).

Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach

We wrześniu 2019 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły ceny skupu większości produktów rolnych, z wyjątkiem m.in. jęczmienia, pszenżyta i żywca wieprzowego. W skali roku ceny skupu większości produktów rolnych były niższe. Ceny owsa pozostały na tym samym poziomie. Wzrosły natomiast ceny kukurydzy i żywca wieprzowego.

Podobną tendencję zmian cen we wrześniu 2019 r. jak w skupie odnotowano także na targowiskach. W skali miesiąca ceny większości produktów były niższe, z wyjątkiem cen żywca wołowego i wieprzowego oraz krów dojnych i jałówek jednorocznych. W skali roku odnotowano wzrost cen większości produktów. Wyjątek stanowiły ceny żywca wołowego.

Ceny ważniejszych produktów rolnych

We wrześniu 2019 r. za pszenicę płacono w skupie średnio 66,02 zł/dt, tj. mniej o 0,6% niż przed miesiącem i o 17,5% niż przed rokiem. Ceny targowiskowe pszenicy (88,89 zł/dt) spadły o 1,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast wzrosły o 2,3% w stosunku do roku ubiegłego.

Ceny żyta w skupie wyniosły 56,70 zł/dt i były niższe zarówno w skali miesiąca (o 0,4%), jak i w skali roku (o 18,1%). W transakcjach targowiskowych ceny żyta wyniosły 72,34 zł/dt i spadły o 0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast w stosunku do września 2018 r. wzrosły o 3,6%.

W skupie za ziemniaki płacono średnio 42,18 zł/dt, tj. o 37,8% mniej niż przed miesiącem, natomiast o 27,4% więcej niż przed rokiem. W transakcjach targowiskowych średnia cena za 1 dt ziemniaków (226,05 zł) spadła o 3,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 111,0%.

Ceny skupu żywca wołowego (6,01 zł/kg) spadły zarówno w skali miesiąca (o 1,6%), jak i w skali roku (o 7,2%). Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 6,58 zł/kg i były wyższe o 1,7% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego rokua zanotowano spadek cen o 6,9%.

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 5,94 zł/kg i były wyższe zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 2,1%), jak i z rokiem ubiegłym (o 26,7%). Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 6,03 zł, tj. więcej o 0,7% niż przed miesiącem i o 15,7% niż przed rokiem.

We wrześniu 2019 r. poprawiła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (8,2 wobec 8,0 w sierpniu br.), jak i relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (7,2 wobec 6,9 przed miesiącem).

Ceny skupu drobiu rzeźnego kształtowały się na poziomie 4,01 zł/kg i były niższe zarówno w stosunku do sierpnia 2019 r. (o 2,1%), jak i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (o 1,0%).

Za 1 hl mleka płacono w skupie 131,26 zł. Cena mleka w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o 0,5%, natomiast w odniesieniu do września 2018 r. spadła o 1,1%.

(rpf) jp / Źródło: GUS

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA