REKLAMA

GUS: Koniunktura w gospodarstwach rolnych w II półroczu 2016 r.

Redakcja - Prawo i Finanse
01.04.2017
chat-icon 0

Z przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny badań wynika, że w ubiegłym roku rolnicy wskazywali dopłaty unijne jako najważniejszy czynnik sprzyjający rozwojowi gospodarstw rolnych.

fot. OkiemRolnika.pl
REKLAMA

Z przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny badań wynika, że w ubiegłym roku rolnicy wskazywali dopłaty unijne jako najważniejszy czynnik sprzyjający rozwojowi gospodarstw rolnych.

Natomiast największymi barierami w ich opinii były zbyt niskie ceny wytwarzanych produktów rolnych, zbyt wysokie ceny środków produkcji oraz niekorzystne warunki atmosferyczne.

W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w II półroczu 2016 r., jak i bieżąca (grudzień 2016 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych, kształtowały się niekorzystnie (biorąc pod uwagę salda odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji rolniczej oraz popytu na produkty rolne).

Jednocześnie utrzymywała się, odnotowana w II półroczu 2015 r., tendencja wzrostu ocen pozytywnych. Optymistyczne natomiast były prognozy na I półrocze 2017 r. dotyczące sytuacji ogólnej gospodarstwa rolnego i zapotrzebowania na produkty rolne.

Bieżąca ocena (grudzień 2016 r.) sytuacji ogólnej gospodarstwa rolnego, opłacalności produkcji rolniczej, jak również popytu na produkty rolne była mniej pesymistyczna niż ocena dokonana przez respondentów w okresie od grudnia 2014 r.

Ponad 87% rolników uznało bieżącą (grudzień 2016 r.) sytuację ogólną swoich gospodarstw rolnych jako normalną, jak na tę porę roku lub dobrą. Należy zauważyć, że analogicznie jak w poprzedniej edycji badania, przewaga opinii o złej sytuacji gospodarstw rolnych nad opiniami przeciwnymi nadal zmniejszała się i wynosiła tylko 0,7 p. proc., wobec 11,6 p. proc. w czerwcu 2016 r.

Rolnicy negatywnie ocenili bieżącą (grudzień 2016 r.) opłacalność produkcji rolniczej, jednak saldo odpowiedzi nadal poprawiało się i wynosiło minus 2,5 p. proc., wobec minus 19,4 p. proc. w czerwcu 2016 r.

Respondenci byli również mniej pesymistyczni w ocenie bieżącego popytu na wytwarzane w ich gospodarstwach produkty rolne. Blisko 68% rolników uznała popyt za wystarczający, zgodny z ich oczekiwaniami.

W opinii rolników w I półroczu 2017 r. należy spodziewać się poprawy sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych i popytu na produkty rolne wytwarzane w ich gospodarstwach. Wśród rolników nadal przeważały niekorzystne opinie o opłacalności produkcji rolniczej w najbliższym półroczu, należy jednak zwrócić uwagę, że przewaga opinii negatywnych nad pozytywnymi zmniejszyła się z 16,3 p. proc. w czerwcu do 1,2 p. proc. w grudniu 2016 r.

Użytkownicy, którzy sygnalizowali w II półroczu 2016 r. zmiany wielkości sprzedaży wytworzonych produktów roślinnych częściej oceniali je jako niekorzystne (zmniejszenie sprzedaży). Saldo odpowiedzi dla ogółu tych gospodarstw wynosiło minus 10,8 p. procentowego.

W przypadku gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą, odsetek opinii o wzroście sprzedaży produktów zwierzęcych zrównoważył odsetek opinii negatywnych.

W 2016 r. w ponad 52% (wzrost o 1,8% w porównaniu do 2015 r.) badanych gospodarstw rolnych dokonywano inwestycji związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, a w kolejnych 12 miesiącach 2017 r., zgodnie z deklaracjami rolników, odsetek takich gospodarstw utrzyma się na zbliżonym poziomie (w stosunku do 2015 r. wzrost o ok. 7%).

(rpf) jm / źródło: GUS

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA