REKLAMA

GUS: w lipcu 2017 spadek cen skupu większości podstawowych produktów rolnych

Redakcja - Prawo i Finanse
25.08.2017
chat-icon 0

W lipcu 2017 r., w skupie odnotowano spadek cen większości podstawowych produktówrolnych, wzrosły jedynie ceny żywca drobiowego i mleka. Natomiast na targowiskach utrzymał się wzrost cen większości podstawowych produktów rolnych, tańszy niż przed miesiącem był żywiec wołowy.

fot. OkiemRolnika.pl
REKLAMA

W lipcu 2017 r., w skupie odnotowano spadek cen większości podstawowych produktów 

rolnych, wzrosły jedynie ceny żywca drobiowego i mleka. Natomiast na targowiskach utrzymał się wzrost cen większości podstawowych produktów rolnych, tańszy niż przed miesiącem był żywiec wołowy.

Na przestrzeni roku na obu rynkach wzrosły ceny podstawowych produktów roślinnych i zwierzęcych. Niższe niż przed rokiem były w skupie ceny żywca wieprzowego i drobiowego, a na targowiskach ceny ziemniaków.

W lipcu 2017 r. ceny pszenicy w skupie były niższe niż przed miesiącem o 2,5% i wyniosły 69,23 zł/dt, natomiast w porównaniu z lipcem 2016 r. wzrosły o 11,9%. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 83,28 zł, tj. o 2,4% więcej niż przed miesiącem i o 10,5% więcej niż przed rokiem.

Za żyto w skupie płacono 60,56 zł/dt, tj. o 0,6% mniej w porównaniu z czerwcem br., ale więcej o 16,7% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta wzrosły do 66,09 zł/dt, tj. w stosunku do poprzedniego miesiąca były wyższe o 2,0%, a na przestrzeni roku o 10,1%.

Ceny jęczmienia w skupie były niższe w porównaniu z poprzednim miesiącem o 12,6% i osiągnęły poziom 57,87 zł/dt. Cena ta w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku była wyższa o 1,5%. Z kolei ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 75,63 zł/dt i były wyższe o 0,6% niż w czerwcu br. i o 8,1% od notowanych przed rokiem.

W lipcu 2017 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 64,49 zł/dt, tj. zmalały w stosunku

do poprzedniego miesiąca o 3,1%, ale wzrosły o 13,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku. Na targowiskach za 1 dt pszenżyta płacono 72,32 zł, tj. o 2,5% więcej niż przed miesiącem i o 13,2% więcej niż w tym samym okresie 2016 r.

Ceny owsa w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem zmalały o 1,2% - do 56,53 zł/dt, ale w odniesieniu do lipca 2016 r. wzrosły o 11,3%. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 67,60 zł, tj. o 1,1% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 9,1% niż przed rokiem.

W lipcu 2017 r. za ziemniaki w skupie płacono 57,64 zł/dt. W skali miesiąca spadek cen wyniósł 7,7%, ale w skali roku odnotowano wzrost o 11,7%. Na targowiskach za 1 tonę ziemniaków płacono 95,58 zł, tj. o 7,8% więcej niż przed miesiącem, ale o 10,3% mniej niż przed rokiem.

Ceny żywca wieprzowego w skupie wyniosły 5,28 zł/kg i były niższe o 5,8% w porównaniu

z poprzednim miesiącem i o 0,4% w stosunku do takiego samego okresu ub. roku. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,50 zł, tj. o 3,8% więcej niż przed miesiącem i o 16,0% więcej niż przed rokiem.

Za prosię na chów w obrocie targowiskowym płacono 193,26 zł/szt. Cena ta była wyższa w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2,7%, a w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku już o 24,7%.

W lipcu 2017 r. pogorszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (8,0 wobec 8,2 w czerwcu br.), a także do targowiskowych cen jęczmienia (7,0 wobec 7,5 przed miesiącem.

Ceny skupu żywca wołowego (6,19 zł/kg) zmalały w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,6%, ale w skali roku wzrosły o 3,8%. Ceny bydła rzeźnego na targowiskach wyniosły 6,88 zł/kg i były o 1,4% niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale o 7,3% wyższe w odniesieniu do poprzedniego roku.

Ceny skupu drobiu rzeźnego w skali miesiąca wzrosły o 3,4%, tj. do poziomu 3,86 zł/kg, 

ale w stosunku do analogicznego okresu ub. roku obniżyły się o 1,1%.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 134,96 zł, tj. o 1,5% więcej niż przed miesiącem i o 33,3% więcej niż przed rokiem.

(rpf) źródło: GUS

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA