REKLAMA

GUS: Wyższe ceny skupu produktów rolnych w lutym 2020

Redakcja - Prawo i Finanse
20.03.2020
chat-icon 0

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w lutym 2020 roku w odniesieniu do miesiąca poprzedniego o 1,5% oraz w porównaniu z lutym ubiegłego roku o 7,5%.

REKLAMA

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w lutym 2020 roku w odniesieniu do miesiąca poprzedniego o 1,5% oraz w porównaniu z lutym ubiegłego roku o 7,5%.

Ceny skupu i ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach

W lutym 2020 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych przy jednoczesnym spadku cen żyta, jęczmienia, pszenżyta i owsa. Na targowiskach spadły ceny większości produktów rolnych z wyjątkiem cen jęczmienia i pszenżyta. Ceny pszenicy ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w styczniu br.

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku w lutym 2020 r. zarówno w skupie, jak i na targowiskach odnotowano spadek cen większości produktów rolnych. Wyjątek stanowiły ceny ziemniaków i trzody chlewnej na obu rynkach oraz ceny żywca wołowego i drobiu (w skupie).Ceny ważniejszych produktów rolnych w lutym 2020 r.

Za pszenicę w skupie płacono 73,71 zł/dt, tj. o 2,1% więcej niż przed miesiącem, w transakcjach targowiskowych cena była zbliżona do notowań przed miesiącem i wyniosła 87,32 zł/dt.

Ceny żyta zarówno w skupie, jak i na targowiskach spadły odpowiednio o 5,8% (55,68 zł/dt) i o 1,3% (68,72 zł/dt).

W lutym br. za ziemniaki w skupie płacono średnio 82,61 zł/dt, tj. o 2,8% więcej niż w poprzednim miesiącu. Na targowiskach natomiast cena spadła o 0,8% i wyniosła 203,81 zł/dt.

W skali miesiąca ceny skupu żywca wołowego (6,49 zł/kg) wzrosły o 0,8%. Na targowiskach ceny tego żywca (6,78 w zł/kg) były niższe o 0,7% niż w styczniu br.

Ceny żywca wieprzowego w skupie w lutym 2020 r. kształtowały się na poziomie 6,27 zł/kg i były wyższe o 5,1% niż przed miesiącem. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 6,14 zł, tj. o 1,9% mniej niż przed miesiącem.

W lutym 2020 r. ceny drobiu w skupie (3,80 zł/kg) wzrosły o 0,7% w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 137,38 zł, tj. o 0,1% więcej niż w styczniu br.

W skali roku ceny pszenicy w skupie były niższe o 12,0% i o 7,3% w transakcjach targowiskowych.

Za żyto w płacono zarówno w skupie, jak i na targowiskach mniej niż przed rokiem (odpowiednio o 23,6% i o 7,5%).

W lutym br. w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego cena ziemniaków w skupie wzrosła o 5,7% a w obrocie targowiskowym - o 46,6%.

W skupie ceny żywca wołowego w lutym 2020 r. były wyższe od ubiegłorocznych o 1,5%, natomiast na targowiskach odnotowano nieznaczny spadek cen (o 0,1%).

W lutym br. ceny żywca wieprzowego w stosunku do lutego 2019 r. wzrosły w skupie o 50,6%, a na targowiskach o 19,9%.

(rpf) jp / Źródło: GUS

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA