REKLAMA

Ile kosztuje dzierżawa ziemi rolnej 2022?


Dzierżawa ziemi rolnej interesuje tych rolników, którzy chcą zwiększać areał gospodarstwa.

Dzierżawa ziemi rolnej to dość często spotykany sposób korzystania z określonych powierzchni rolnych, polegający na udostępnieniu części gruntu innej osobie (fizycznej lub prawnej), bez przenoszenia na nią własności. Umowa dzierżawy może być korzystną opcją dla obu stron umowy - dzierżawcy i wydzierżawiającego. Obopólna korzyść polega na tym, że dzierżawca zyskuje możliwość korzystania z określonego terenu i czerpania z niego pożytku (np. w postaci płodów rolnych), natomiast wydzierżawiający ma prawo czerpać z tego tytułu korzyści finansowe w postaci tzw. czynszu. Ile kosztuje dzierżawa ziemi rolnej 2022? KORW przekazuje do informacji publicznej najnowsze dane!

REKLAMA
Dzierżawa ziemi rolnej interesuje tych rolników, którzy chcą zwiększać areał gospodarstwa.[/caption]

Dzierżawa ziemi rolnej to dość często spotykany sposób korzystania z określonych powierzchni rolnych, polegający na udostępnieniu części gruntu innej osobie (fizycznej lub prawnej), bez przenoszenia na nią własności. Umowa dzierżawy może być korzystną opcją dla obu stron umowy - dzierżawcy i wydzierżawiającego. Obopólna korzyść polega na tym, że dzierżawca zyskuje możliwość korzystania z określonego terenu i czerpania z niego pożytku (np. w postaci płodów rolnych), natomiast wydzierżawiający ma prawo czerpać z tego tytułu korzyści finansowe w postaci tzw. czynszu. Ile kosztuje dzierżawa ziemi rolnej 2022? KORW przekazuje do informacji publicznej najnowsze dane!

Dzierżawa ziemi rolnej - podstawowe normy prawne

Wszelkie normy prawne, dotyczące kwestii dzierżawy gruntów rolnych, zostały zawarte w artykułach 693-709 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią artykułu 693§1, obie strony umowy zobowiązane są do przestrzegania określonych zasad, ale posiadają również szereg praw, które należy bezwzględnie egzekwować. Od dzierżawcy wymaga się opłaty za możliwość użytkowania ziemi w postaci czynszu. Wydzierżawiający ma z kolei obowiązek przekazania ziemi w stanie przydatnym do użytku. Są to fundamentalne części umowy dzierżawy. Ustawodawca szczegółowo określa sposób zawarcia umowy, w zależności od tego, jak długo zakłada się dzierżawę danego terenu. W treściach artykułów znajdują się również informacje o konsekwencjach, wynikających z niespełniania określonych warunków umowy.

Ile kosztuje dzierżawa ziemi rolnej 2022?

Na początku 2022 roku Główny Urząd Statystyczny wskazywał na podstawie średniej krajowej dot. skupu pszenicy w drugim półroczu 2021 roku, że cena za dzierżawę ziemi rolnej wzrośnie. Dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Ochrony Rolnictwa, Waldemar Humięcki, jakiś czas temu podał jednak do informacji publicznej dane z I kwartału 2022 roku, dotyczące dzierżawy ziemi rolnej. Zgodnie z ich treścią, średnia wysokość czynszu dzierżawczego wyniosła 12,9 dt/ha. Jest to cena niższa, niż w 2021 roku. W stosunku do zeszłego roku zmalała bowiem o 3,2 dt/ha.

Koszt dzierżawy ziemi rolnej 2022 - najdroższe i najtańsze ceny w województwach

Najwyższy koszt dzierżawy ziemi rolnej 2022 odnotowano w województwach: mazowieckim, małopolskim, śląskim oraz łódzkim. Są to województwa, które od lat przodują w kwestii cen za dzierżawę ziemi, a więc wyniki badań w tej kategorii nie są dla nikogo szokującym faktem. Najniższe średnie czynsze zaobserwowano natomiast w województwie świętokrzyskim, zachodniopomorskim, lubuskim i podlaskim. Na podstawie otrzymanych danych nasuwa się pytanie - czy formalizacja umów dzierżawy jest wszędzie tak samo opłacalna? Oczywiście istnieje wiele czynników indywidualnych i zmiennych, których nie da się uwzględnić w szacunkowych badaniach. Warto jednak podkreślić, że czynsz dzierżawczy nie wymaga odprowadzania podatku dochodowego. Dzierżawienie danych gruntów rolnych daje dzierżawcy również możliwość składania wniosków o dopłaty, czy zwrot akcyzy (za paliwo). Sprawia to, że strona dzierżawiąca zwyczajnie dba o udostępniony jej teren.

Co powinna zawierać umowa dzierżawy?

Istotą zawarcia umowy między stroną dzierżawiącą a wydzierżawiającą, jest oczywiście czynsz i przekazanie gruntu rolnego. Umowa dzierżawy często porównywana jest do umowy najmu. Kluczową różnicą między nimi jest jednak możliwość pobierania korzyści z przedmiotu dzierżawy przed dzierżawiącego. Umowa dzierżawy jest także umową konsensualną. Oznacza to, że obie strony wyrażają oświadczenie woli, co do treści zawartej w podpisywanym dokumencie. Samo to oświadczenie powoduje już powstanie stosunku prawnego. Ustawodawca nie określa dokładnie, jak powinna wyglądać umowa z punktu widzenia prawnego. Jej forma zależy więc od stron. Warto jednak pamiętać, że w przypadku dzierżawy na okres dłuższy niż rok, umowa powinna być przygotowana w formie pisemnej. W treści umowy należy uwzględnić prawa i obowiązki zarówno dzierżawiącego, jak i wydzierżawiającego.

Obowiązki dzierżawcy i wydzierżawiającego

Osoba decydująca się na dzierżawę danego gruntu rolnego, zobowiązana jest do rzetelnego gospodarowania nim na okres zawarty w umowie. Oczywiście musi regularnie uiszczać opłatę, czyli czynsz, za możliwość użytkowania danej powierzchni rolnej. Powinna działać zgodnie z właściwościami określonego terenu, a zmiana przeznaczenia przedmiotu dzierżawy (np. zmiana uprawianej rośliny) wymaga zgody wydzierżawiającego. Niezwykle ważnym obowiązkiem dzierżawcy, jest także pokrycie kosztów ewentualnych szkód lub naprawa przedmiotu dzierżawy, jeśli jego działania spowodują pogorszenie stanu gleby.

Głównym obowiązkiem wydzierżawiającego jest przekazanie danego gruntu rolnego do użytku drugiej stronie umowy. W przypadku zmniejszenia przychodów dzierżawcy z przedmiotu dzierżawy (wynikających z przyczyn niezależnych od dzierżawcy), wydzierżawiający powinien uwzględnić ewentualne roszczenia o zmniejszenie czynszu. Niezależnie od tego, czy umowa zawarta została na czas oznaczony, czy nieoznaczony, wydzierżawiający ma także obowiązek terminowego wydania przedmiotu dzierżawy w ręce dzierżawcy.

(rpf)


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA