REKLAMA

Inwestycje chroniące wody przed azotanami – zasady udzielania wsparcia


Finansowanie w ramach wsparcia na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” jest udzielane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

REKLAMA

Kwota wsparcia jest limitowana i na jednego rolnika oraz gospodarstwo można otrzymać 150 tysięcy złotych.

Pomoc przeznaczona jest dla producentów rolnych, prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich. Są też ograniczenia dotyczące wielkości prowadzonych przez beneficjentów gospodarstw. Przede wszystkim ta forma wsparcia nie przysługuje właścicielom ferm drobiu mających powyżej 40 tys. stanowisk oraz chlewni, w których jest więcej niż 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Realizacja wsparcia jest prowadzona w formie standardowych stawek jednostkowych (w przypadku realizacji inwestycji polegających na budowie zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych lub płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych) lub refundacji części kosztów kwalifikowalnych (w pozostałych przypadkach, np. gdy dofinansowanie dotyczy zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych). Pomoc jest przyznawana standardowo w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowanych, z kolei młody rolnik może wnioskować  o refundację na poziomie 60 proc.

Nabór rozpoczął się 25 października i jest prowadzony do 24 listopada 2023 roku. Wnioski przyjmują oddziały regionalne i biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski można dostarczyć do ARiMR osobiście lub z pośrednictwem osób upoważnioną, wysłać w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

(rpf) Źródło: ARiMR


REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA