REKLAMA

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – kontynuacja naborów do końca 2023 roku

Redakcja - Prawo i Finanse
15.12.2022
chat-icon 0

Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF do 30 grudnia 2022 roku mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej, a już od drugiego stycznia 2023 roku rusza kolejny nabór, który potrwa do 29 grudnia 2023 roku.

REKLAMA

Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF do 30 grudnia 2022 roku mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej, a już od drugiego stycznia 2023 roku rusza kolejny nabór, który potrwa do 29 grudnia 2023 roku.

Pomoc na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej przeznaczona jest dla dwóch grup rolników. Pierwsza z nich, to ci, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, czyli deszczu nawalnego, suszy, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu czy uderzenia pioruna. Z kolei drugą stanowią poszkodowani w wyniku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Do ubiegania się o odszkodowanie kwalifikują się ci rolnicy, których szkody w gospodarstwie, np. w sprzęcie, uprawach rolnych albo zwierzętach gospodarskich, powstały w roku, w którym jest składany wniosek lub w jednym z dwóch poprzednich lat. Przy czym straty muszą wynosić przynajmniej 30 proc. średniorocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda.

Przy wyliczaniu odszkodowania pod uwagę można wziąć również pięć lat poprzedzających rok wystąpienia szkody, jednak w tym przypadku pomija się lata o najwyższej i najniższej produkcji. Z kolei jeśli w gospodarstwie wystąpi ASF, o pomoc mogą starać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał w drodze decyzji zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok. W tym przypadku strata także powinna wynosić co najmniej 30 proc. trzody chlewnej posiadanej przez rolnika.

300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo to maksymalna pomoc, jaką można otrzymać w ramach tego wsparcia w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Należy przy tym pamiętać, że poziom dofinasowania nie może przekroczyć jednak 80 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji.

Środki uzyskane w ramach rekompensaty z tytułu szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych można przeznaczyć na odtworzenie składników gospodarstwa, które uległy zniszczeniu, a wartość szkody musi oszacować komisja powołana przez wojewodę, a zakres kosztów podlegających refundacji musi być zgodny z katalogiem kosztów kwalifikowanych.

I tak, w przypadku gdy w wyniku klęski żywiołowej zniszczona została konkretna maszyna rolnicza, można otrzymać dofinansowanie na jej odkupienie. Trzeba pamiętać, że musi to być nowa maszyna. A jeśli np. w wyniku przejścia huraganu zniszczeniu uległ sad, pomoc finansowa powinna zostać przeznaczona na odtworzenie uszkodzonych nasadzeń. Natomiast gdy przyczyną strat jest ASF, inwestycje realizowane z dofinansowaniem nie mogą być związane z produkcją świń.

W tegorocznym naborze do tej pory do placówek ARiMR wpłynęło 67 wniosków o pomoc na kwotę 6,25 mln zł.

Dokumenty przyjmują biura powiatowe i oddziały regionalne ARiMR. Wnioski można złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Pomoc przyznawana jest zgodnie z kolejnością wpływu dokumentacji.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA