REKLAMA

Jak dobrze wykorzystać słomę do celów nawozowych

Redakcja - Uprawa
20.08.2022
chat-icon 0

Kombajn pracujący w polu podczas żniwa

W gospodarstwach zajmujących się wyłącznie produkcją roślinną, słoma zazwyczaj stanowi dodatkowy kłopot. Jej zbiór podnosi koszty produkcji, a sprzedaż jest z reguły nieopłacalna. Tymczasem słoma prawidłowo rozdrobiona i rozrzucona na polu stanowi wspaniały nawóz organiczny.

REKLAMA
Kombajn pracujący w polu podczas żniwa[/caption]

W gospodarstwach zajmujących się wyłącznie produkcją roślinną, słoma zazwyczaj stanowi dodatkowy kłopot. Jej zbiór podnosi koszty produkcji, a sprzedaż jest z reguły nieopłacalna. Tymczasem słoma prawidłowo rozdrobiona i rozrzucona na polu stanowi wspaniały nawóz organiczny.

Słoma jest produktem ubocznym uprawy zbóż. W gospodarstwach, w których prowadzi się produkcję zwierzęcą, wykorzystanie słomy z reguły nie przysparza kłopotu – stanowi ona świetny materiał na ściółkę czy do produkcji obornika. Dodatkowo, jeśli jest dobrej jakości, może również stanowić uzupełnienie diety we włókna dla przeżuwaczy. Ale co zrobić ze słomą w gospodarstwach zajmujących się wyłącznie produkcją roślinną? Tutaj słoma stanowi dodatkowy problem – jej zbiór podwyższa koszty produkcji, a sprzedaż jest z reguły nieopłacalna. W takiej sytuacji słomę warto jest przeznaczyć do nawożenia organicznego.

Zaletą wykorzystania słomy jako nawozu jest jej bogaty zasób w mikro- i makroelementy. W zależności od gatunku zbóż, plon słomy wynosi średnio od 4 do 7 ton/ha. Zakładając, że mamy 5 ton/ha, wprowadzamy do gleby szereg makro- i mikroelementów w dawkach: azot – 20-35 kg,

fosfor – 10-15 kg, potas – 60-110 kg, tlenek magnezu – 6-10 kg, tlenek wapnia – 11-20 kg, siarka – 5-8 kg, bor – 25 g, miedź – 15 g, molibden – 150 g. Wadą słomy jest natomiast jej długi rozkład, który wynosi średnio około 200 dni. W przypadku jeśli słoma nie została prawidłowo rozdrobniona i rozrzucona na polu, rozkłada się jeszcze dłużej.

Na rozkład słomy w glebie ma wpływ również odczyn gleby, temperatura, wilgotność, dostępność azotu oraz głębokość przyorania. Optymalny rozkład słomy zachodzi przy wilgotności 60-70% i temperaturze 15 stopni C. Korzystny odczyn gleby do rozkładu masy organicznej słomy wynosi 6,0-7,0 pH.

Podstawowym warunkiem prawidłowego rozłożenia nawozu jakim jest słoma i dostarczenia glebie zawartych w niej składników mineralnych, jest jej prawidłowe pocięcie i równomierne rozrzucenie na polu. Zaleca się, aby w tym przypadku odcinki słomy miały długość maksymalnie 10 cm. Ponadto należy również pozostawić na polu nisko ścięte ściernisko. Po wymieszaniu słomy z warstwą gleby należy ją następnie przyorać.

Rozkład słomy w glebie można przyspieszyć stosując azot. W tym celu zaleca się użycie na tonę przyoranej masy słomy od 6 do 8 kg azotu, ponieważ takiej ilości potrzebują bakterie do jej rozłożenia. Możemy wykorzystać tutaj na przykład mocznik, gnojowicę czy gnojówkę, jeśli mamy taką możliwość.

Resztki pożniwne najlepiej jest wymieszać kultywatorem ścierniskowym (gruberem). Zapewnia on równomierne wymieszanie resztek pożniwnych – do 70% przykrycia w całej spulchnionej warstwie. Duże znaczenie dla rozkładu słomy ma głębokość jej przyorania. Na glebach lekkich słomę zaleca się wymieszać z glebą na głębokość 10-12 cm, natomiast na glebach ciężkich – na 6-8 cm. Pełny efekt plonotwórczy zagospodarowania słomy uzyskuje się w latach wilgotnych.

Regularne przyorywanie słomy podnosi poziom próchnicy w glebie, a przez to zwiększa jej żyzność. Dobrze odżywiona gleba lepiej zatrzymuje i gromadzi wodę oraz w znacznie mniejszym stopniu narażona jest na erozję.

Nawożenie słomą nie jest zalecane na glebach silnie zakwaszonych oraz o małej skuteczności biologicznej.

(rup) 

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA