REKLAMA

Jak oszczędnie i skutecznie żywić bydło mleczne

Redakcja - Zwierzęta
10.11.2023
chat-icon 0

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość i ilość mleka jest żywienie. Prawidłowe żywienie polega na zastosowaniu takich pasz, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału genetycznego zwierząt.

fot. Tomasz Kodłubański
REKLAMA

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość i ilość mleka jest żywienie. Prawidłowe żywienie polega na zastosowaniu takich pasz, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału genetycznego zwierząt.

Zdaje sobie z tego świetnie sprawę Adam Marciniak hodujący krowy mleczne w woj. łódzkim. Hodowca gospodaruje na areale ponad stu pięćdziesięciu hektarów użytków rolnych i łąk.

Podstawową zasadą jaką wyznaje hodowca jest prawidłowe zbilansowanie dawki pokarmowej pod względem potrzeb zwierząt wynikających z przebiegu cyklu produkcyjnego.

Hodowca pamięta przy tym, że przy bilansowaniu nawet takich samych komponentów dawki, mogą one różnić się zawartością składników pokarmowych, np. różna zawartość białka w ziarnie pszenicy.

- Właśnie dlatego bilansując dawkę pokarmową należy znać zawartość składników pokarmowych komponentów wchodzących w skład bilansowanej dawki - twierdzi hodowca.

Podstawową paszą w żywieniu bydła są pasze objętościowe, których ilość powinna być taka aby zapewnić odpowiednią strukturę dawki pokarmowej oraz poprawny przebieg procesów fermentacji.

W pierwszym okresie laktacji ma miejsce duży wzrost zapotrzebowania na energię przewyższający ilość energii z pobranej paszy. W takiej sytuacji ma miejsce wykorzystanie tłuszczowych oraz białkowych rezerw organizmu.

- W skutek nadmiernego wykorzystania rezerw tłuszczowych zwierzęcia może dojść do zaburzeń metabolicznych organizmu - dodaje rolnik. Bilansując dawkę pokarmowa pod względem energetycznym należy uwzględnić deficyt energetyczny na poziomie 10-15 procent dziennego zapotrzebowania na energię.

Oprócz odpowiednio zbilansowanej energii, dawkę pokarmową należy zbilansować pod względem zawartości białka.

W czasie produkcji mleka organizm krowy korzysta z rezerw białka, lecz w mniejszym stopniu w porównaniu do rezerw tłuszczowych. W przeciągu pierwszych pięć tygodni laktacji wykorzystanie rezerw białkowych może doprowadzić maksymalnie do utraty piętnaście kg wagi krowy.

Taki deficyt białkowy zazwyczaj ma miejsce przy wysokim deficycie energii (> dwadzieścia MJ NEL/dzień). Jednak należy starać się aby wykorzystanie rezerw białkowych u krów w dobrej kondycji nie przekroczyło pięć do dziesięciu kg z tytułu ryzyka spadku produkcji mleka.

Dawka pokarmowa w gospodarstwie hodowcy dla krów wieloródek o wadze do sześćset pięćdziesiąt kg w pierwszym okresie laktacji.

- Prawidłowe zbilansowanie dawki pokarmowej dla stada, to klucz do wysokiej produkcji oraz gwarancja dobrej kondycji oraz dobrego stanu fizjologicznego zwierząt - podsumowuje hodowca.

Mając za podstawę własne pasze objętościowe np. kiszonki z kukurydzy oraz sianokiszonki, znając wymagania i produkcję naszego stada powinniśmy dopasować mieszankę uzupełniającą (mpu) do zbilansowania i pokrycia potrzeb produkcyjnych zwierząt w stadzie.

(rzw) TK

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA