REKLAMA

Jak prawidłowo ustawiać sterty, stogi i brogi

Redakcja - Uprawa
22.07.2021
chat-icon 0

stóg bel słomy ustawiony na jesiennym poku

Podczas tegorocznych żniw zachowajmy szczególną ostrożność i przestrzegajmy zasad mających wpływ na bezpieczeństwo nasze i innych osób. Praca w gospodarstwie to w końcu nie tylko uprawa, nawożenie, ochrona przed szkodnikami, to również składowanie zgodnie z zasadami plonów własnej pracy.

fot. Paweł Pąk
REKLAMA
stóg bel słomy ustawiony na jesiennym poku[/caption]

Podczas tegorocznych żniw zachowajmy szczególną ostrożność i przestrzegajmy zasad mających wpływ na bezpieczeństwo nasze i innych osób. Praca w gospodarstwie to w końcu nie tylko uprawa, nawożenie, ochrona przed szkodnikami, to również składowanie zgodnie z zasadami plonów własnej pracy.

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów pamiętajmy o zachowaniu minimalnych odległości wynoszących:

- od budynków wykonanych z materiałów palnych: 30 metrów;

- od budynków wykonanych z materiałów niepalnych lub trudnozapalnych: 20 metrów;

- od dróg publicznych i torów kolejowych: 30 metrów;

- od dróg wewnętrznych i od granicy działki: 10 metrów;

- od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia: 30 metrów;

- od lasów i terenów zalesionych: 100 metrów.Ponadto strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3. Odległość między stertami, stogami, brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe nie może być mniejsza niż 30 metrów.

Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 metrów, w odległości 3 metrów od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Warto również wyposażyć miejsca wykonywania prac polowych w gaśnicę, pamiętać o ustawianiu silników spalinowych na niepalnym podłożu, w odległości co najmniej 10 metrów od materiałów palnych oraz zabezpieczeniu urządzeń wydechowych przed wylotem iskier.

Zwróćmy uwagę, by materiały łatwopalne przechowywać w pojemnikach do tego przeznaczonych, w odległości co najmniej 10 metrów od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych.

(rpf) pp / Źródło: PSP Nakło

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA