REKLAMA

Jak przepisać gospodarstwo rolne na dzieci?

Redakcja - Prawo i Finanse
02.12.2021
chat-icon 0

Często zdarza się, że gospodarstwa rolne stanowią wielopokoleniowy biznes, gdzie dziadek, ojciec i syn pracują ramię w ramię, wspólnie dbając o produkcję oraz plony. Dzieci wychowując się wśród pól pełnych zbóż, czy zwierząt hodowlanych, niekiedy nie wyobrażają sobie innego życia.

fot. Adobe Stock
REKLAMA

Często zdarza się, że gospodarstwa rolne stanowią wielopokoleniowy biznes, gdzie dziadek, ojciec i syn pracują ramię w ramię, wspólnie dbając o produkcję oraz plony. Dzieci wychowując się wśród pól pełnych zbóż, czy zwierząt hodowlanych, niekiedy nie wyobrażają sobie innego życia.

A kiedy syn lub córka deklarują, że chcą przejąć gospodarstwo od rodziców, ci zachodzą w głowę, jak zacząć postępowanie i je sfinalizować, aby dziecko rzeczywiście zostało jego właścicielem. Podpowiadamy, w jaki sposób możesz to zrobić.

Najpierw jednak warto sprecyzować, co według prawa wchodzi w skład gospodarstwa rolnego. Należą do niego wszystkie grunty rolne, leśne, budynki bądź ich części, sprzęt oraz inwentarz. Ostatni jest rozumiany jako wyposażenie obiektów, maszyny, zwierzęta hodowlane, wszelkie dodatkowe budynki, jak magazyny, studnie, szklarnie, a także wszelkie przedmioty, które umożliwiają prowadzenie gospodarstwa.

Spis treści

1. Czy dziecko musi być rolnikiem, aby otrzymać od rodziców gospodarstwo?

2. Darowizna

3. Umowa z następcą

4. Przepisanie gospodarstwa na jedno z dzieci

Czy dziecko musi być rolnikiem, aby otrzymać od rodziców gospodarstwo?

Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi „nie”. Osoba, która otrzymuje gospodarstwo, musi być rolnikiem w momencie, gdy nie pochodzi z kręgu najbliższych, a więc nie jest dzieckiem, wnukiem, rodzicem, siostrą, bratem lub małżonkiem, osobą przysposobioną bądź przysposabiającą, pasierbem oraz pasierbicą. W innym wypadku istnieje zapis w kodeksie cywilnym regulujący wielkość przejmowanych gruntów rolnych.

Nabywcą zostaje Twoje dziecko, zatem nie istnieją żadne przeszkody ustawowe, aby syn lub córka niemający wykształcenia rolniczego ani niebędący rolnikami nie mogli przejąć po Tobie gruntów czy nieruchomości rolnych. Ponadto, kiedy już dojdzie do przekazania gospodarstwa, dziecko nie musi go prowadzić, a jeśli jest osobą fizyczną, później nawet nie musi tego robić osobiście.

Pierwszy sposób - darowizna

Pierwszy sposób stanowi przekazanie gruntów rolnych w formie umowy darowizny sporządzonej przez notariusza i mająca charakter aktu notarialnego. Sporządza się ją w celu nieodpłatnego wzbogacenia przez obdarowanego majątkiem, czyli w tym przypadku gospodarstwem, darczyńcy. Oznacza to, że dziecko nie musi wnosić żadnej opłaty rodzicowi za otrzymane ziemie. Co ciekawe, obdarowany jest zwolniony z obowiązku zapłacenia podatku od darowizny ze względu na bliskie pokrewieństwo łączące go z obdarowanym.

Najpierw czeka Was wizyta u notariusza. Tam zostaje sporządzony odpowiedni akt notarialny będący umową darowizny. Następnie notariusz zgłasza fakt jej zawarcia odpowiedniemu naczelnikowi skarbowemu. Właśnie dzięki temu następuje zwolnienie dziecka z obowiązku podatkowego. Kolejnym krokiem jest samodzielne zgłoszenie przez obdarowanego powyższej darowizny również u naczelnika skarbowego. Powinno to nastąpić nie dalej niż w ciągu 6 miesięcy od podpisania aktu notarialnego.

Drugi sposób - umowa z następcą

Drugi sposób to umowa z następcą. Jest to o tyle bardziej komfortowe rozwiązanie, że powstało z myślą o przekazywaniu gospodarstw rolnych. Co ważne, jedynym warunkiem, jaki musi spełnić osoba, która otrzymuje grunty i nieruchomości od właściciela, to różnica wieku między nimi wynosząca co najmniej 15 lat. Dziecko nie musi mieć rolniczego wykształcenia, być rolnikiem, nawet bliskie pokrewieństwo nie jest w tym wypadku wymogiem. Ponadto rodzic może przepisać gospodarstwo na dzieci, które posiada, jeśli spełniają warunek odpowiedniego wieku. Jedynym atutem bliskiego pokrewieństwa jest tak jak w przypadku aktu notarialnego, zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku.

Sama umowa polega na zobowiązaniu się przez rodzica do przepisania własności i posiadania gospodarstwa na dziecko w chwili przejścia na emeryturę albo rozpoczęcia pobierania renty inwalidzkiej. Natomiast syn bądź córka ma obowiązek pracy na rzecz gospodarstwa do tego momentu. Z tego względu umowa składa się tak naprawdę z dwóch części - w pierwszej widnieją zapisy o przeniesieniu własności gospodarstwa w określonym czasie oraz o podjęciu pracy w gospodarstwie do tego samego czasu. W drugiej zaś właściciel przenosi tę własność i posiadanie gruntów oraz nieruchomości na dziecko w momencie otrzymania pierwszej emerytury lub renty.

Umowa z następcą stanowi połączenie darowizny oraz dożywocia. Druga część polega na zapewnieniu świadczeń rodzicowi, w ramach których otrzyma on dożywotnie utrzymanie, a więc mieszkanie, pożywienie, ubrania, elektryczności, opału oraz pomocy w razie potrzeby czy choroby. W ten sposób zabezpieczona zostaje przyszłość dawnego właściciela, który w zasadzie zrzeka się majątku na rzecz syna lub córki.

Przepisanie gospodarstwa na jedno z dzieci

Zasadniczo istnieją dwie różnice między powyższymi sposobami na przepisanie gospodarstwa dziecku. Pierwszą stanowi uzależnienie wypełnienia zapisu od uzyskania przez rodzica świadczeń z ubezpieczenia społecznego, czyli emerytury lub renty. Drugą ilość i przedmiot umów do podpisania.

Posiadając powyższą wiedzę, powinieneś nie mieć już problemów z rozeznaniem się w sytuacji i podjęciem decyzji co do sposobu wykonania swojej woli.

(rpf)

chat-icon 0

REKLAMA

Polecane

Komentarze (0)

Zaloguj się lub załóż konto, Twoja nazwa zostanie automatycznie przypisana do komentarza.

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin


REKLAMA

Zobacz więcej

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA